Свідомість та її структура

Що таке свідомість людини і які її ознаки? Яка характеристика поняття свідомості? Які функції виконує свідомість? Відповіді на ці запитання знайдете у даній статті.

Свідомість та її структура

Свідомість — це вища форма психічної активності людини, що забезпечує її цілеспрямовану поведінку.

Ознаки свідомості:

— особливий, небіологічний тип поведінки;

— використаня предметів культури за їх призначенням;

— оперування не наданим наявно (предметним) змістом реальності;

— продукування того, що не існує (творчість);

— мова (мовлення);

— цілеспрямованість дій та думок людини.

Найпершою ознакою свідомості можемо вважати особливий тип людської поведінки.

Великим дивом свідомості є те, що вона здатна фіксувати саму себе, хоча свідомість не фіксується ніякими приладами та індикаторами. Цю унікальну здатність називають самосвідомістю, або саморефлексією людської свідомості (чи думки).

 Функції свідомості:

Передсвідоме містить:

— несвідоме — інстинкти, сновидіння, гіпнотичні стани тощо;

— підсвідоме — те, що пройшло через свідомість, але вийшло на рівень психічного автоматизму.

Структура свідомості:

1) Індивідуальна свідомість:

— самосвідомість — усвідомлення «Я», самоусвідомлення «Я»;

— емоції та почуття — інтелектуальні, моральні, естетичні, теоретичні;

— знання — емпіричні, теоретичні;

— воля — цілепокладання, вибір засобів діяльності;

— мислення — образне, операціональне, раціональне;

— пам’ять — моторна, сенсорна, довготривала, короткочасна, словесно-логічна, емоційна, образна.

2) групова свідомість:

— суспільна — психологія, ідеологія.

Форми суспільної свідомості:

— правова;

— політична;

— моральна;

— релігійна;

— філософська;

— наукова;

— естетична;

— економічна;

— історична;

— соціальна.

Вищий рівень свідомості — самосвідомість.

Самосвідомість — це здатність людини робити об’єктом розгляду свою власну свідомість.

Роль самосвідомості — на рівні самосвідомості людина здійснює самооцінку та самоконтроль, аналізує свої знання, думки, ідеали, вчинки. Без самосвідомості людина не змогла б зрозуміти себе, визначити своє місце у світі та вдосконалюватися.

Значення свідомості

Свідомість має вирішальне значення в будь-якій сфері людської діяльності. Ще до того як розпочати будь-яку роботу, ми попередньо обмірковуємо план, вибираємо потрібні засоби праці, збираємо потрібну інформацію, спілкуємося з іншими людьми. Якщо робота колективна, перевіряємо свої успіхи на проміжних етапах роботи, виправляємо допущені помилки і наполегливо долаємо перешкоди, що з’являються на шляху досягнення поставленої мети. Свідомість супроводжує весь шлях цієї діяльності. Тож ця діяльність усвідомлена.
Наша свідомість була б надмірно перевантажена, якби кожна нова діяльність відбувалася під її контролем. Тому значна частина наших дій відбувається підсвідомо.

Автор: Alina У рубриці: Анатомія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *