Увага та її роль у сприйнятті інформації

Розглянемо що таке увага, її розвиток, властивості та роль у житті людини.

Увага та її роль у сприйнятті інформації

Увага — це зосередженість, вибіркова спрямованість пізнавальної діяльності людини на певний об’єкт, значущий у даний момент, з можливістю відповісти на нього активною діяльністю. Це перша необхідна умова відбору інформації для будь-якої форми ВНД.

Види уваги:

— мимовільна,

— довільна.

Мимовільна увага пов’язана з безумовними рефлексами, незалежна від волі та свідомості, виникає без будь-яких зусиль з боку людини.

Джерело мимовільної уваги — інтерес людини до певних предметів та явищ. Наприклад читання цікавої книги, перегляд фільму.

Довільна увага — це нервовий процес спрямованої свідомості, який є продуктом соціального розвитку особистості, що залежить від волі, вона цілеспрямована, виникає внаслідок свідомо поставленої мети і потребує певних вольових зусиль.

Довільна увага здійснюється на фоні загальної бадьорості і полягає у відбиранні інформації через усвідомлення її значення.

Властивості уваги

Виділяють такі властивості уваги:

концентрація уваги — це стан свідомості, необхідний для того, щоб включитися в діяльність, зосередитися на завданні;

стійкість уваги — це здатність певний час зосереджуватись на сприйнятті даного об’єкта або завдання;

розподіл увагице здатність людини одночасно концентрувати увагу на кількох об’єктах, що дає змогу виконувати відразу декілька дій;

переключення уваги — є зворотнім боком розподілу уваги, вимірюється швидкістю переходу від одного виду діяльності до іншого;

обсяг уваги визначає кількість об’єктів або їх елементів, які людина може одночасно сприйняти з одинаковим рівнем якості і чіткості.

Функції уваги

Розрізняють такі функції уваги:

— Контроль. Уважність людини в її діяльності дозволяє контролювати об’єкт уваги і направляти його в потрійному напрямі.

— Активізація потрібних і гальмування непотрібних в певний момент часу фізичних та психічних процесів.

— Увага сприяє цілеспрямованому відбору інформації.

— Увага забезпечує тривалу сконцентрованість активності на одному об’єкті.

Роль уваги в житті людини

Увага відіграє важливу роль у житті людини. Завдяки увазі регулюється діяльність та поведінка людини. Без уваги неможлива цілеспрямована практична діяльність, ні фізична, ні розумова, адже людина повинна з увагою ставитися до об’єкта та плану своєї діяльності, уважно стежити її за перебігом і наслідками. Увага є необхідною умовою чіткого, усвідомленого відображення навчального матеріалу та його міцного засвоєння. Згідно з поглядами К.Д. Ушинського, увага є тими єдиними дверима нашої душі, через які, безумовно, проходять усі об’єкти зовнішнього світу, відображені свідомістю.

Автор: Alina У рубриці: Анатомія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *