В чому вимірюється густина?

Часто чуючи навколо себе вираз «легкий мов повітря», навіть не здогадуємося, що річ йде про густину, а тим паче про те, в чому вимірюється густина.

Що таке густина?

Густина – це фізична величина, за допомогою якої характеризують певну речовину. Вона чисельно дорівнює масі речовини одиничного об’єму. Густина є показником фізичної характеристика будь-якої речовини. Позначається символом р.

В чому вимірюється густина?

Виходячи із її визначення, можна дістати одиницю вимірювання густини. Вона вимірюється в кілограмах на метр кубічний (кг/м3). Це означає, що густина речовини, маса якої в об’ємі 1 м3 дорівнює 1 кг.

Що таке густина газу?

Густина газу – це фізична величина, яка показує, у скільки разів відносна молекулярна маса одного газу більша чи менша від відносної молекулярної маси іншого газу, взятих для порівняння. Вона є безрозмірною величиною. Також вона показує відношення густини газу до густини повітря при нормальних чи стандартних умовах.

Особливості густини газу:

  • Чим більшою стає температура повітря, ти густина газу зменшується.
  • Вона може збільшуватись від збільшення тиску.

В чому вимірюється густина газу?

Одиниця вимірювання густини газу аналогічна густині речовини. Це кг/м3.
Густина також притаманна і такому фізичному явищу як струм.

Що таке густина струму?

Густина струму – це фізична величина, яка характерна величині заряду, який проходить через одиничну площу за певний проміжок часу. Вона є векторною величиною, напрямок якої залежить від напрямку потоку заряду.

В чому вимірюється густина струму?

Оскільки вона характеризує силу струму, одиницею виміру якого є Ампер (А), то густина струму, відповідно, вимірюється в А/м2.

Що таке оптична густина?

Оптична густина – це показник заломлення середовища. І чим більший цей показник, тим густина більша, і навпаки.
Оптична величина – це показник безрозмірної міри поглинання елемента для певної дожини хвилі.
Позначається символом D.

В чому вимірюється оптична густина?

Оптична густина має декілька одиниць вимірювання. Це:

  • Нанометри.
  • Проценти.
  • Ампери.
  • Або вона є безрозмірною величиною.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Фізика

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *