«Ви знаєте, як липа шелестить?» аналіз вірша

«Ви знаєте, як липа шелестить» устами ліричного героя проголошує гімн коханню, радості буття, що віддільне від природи. Безпосереднє звернення до читача, незакінші речення-умовчання роблять поезію щирою, задушевною, пробуджують найкращі, найромантичніші почуття. У цій статті проведено аналіз вірша  «Ви знаєте, як липа шелестить» — визначено жанр, тему, ідею, віршовий розмір, художні засоби.

«Ви знаєте, як липа шелестить…» перегукується з віршем «Чари ночі»

Аналіз «Ви знаєте, як липа шелестить?»

Автор: П. Тичина

Рік написання: 1911

Літературний рід: епос

Жанр «Ви знаєте, як липа шелестить?»: ліричний вірш або елегія

Вид лірики: інтимна та пейзажна

Провідний мотив: світле й радісне почуття кохання весняної ночі.

Тема «Ви знаєте, як липа шелестить?»: Показ кохання через призму кольорів природи

Ідея «Ви знаєте, як липа шелестить?»: Возвеличення найкращіх людських почуттів

Художні засоби«Ви знаєте, як липа шелестить?»:

  • Епітети: місячні ночі
  • Риторичні питання («Ви знаєте, як липа шелестить у місячні вес­няні ночі?», «Ви знаєте, як сплять старі гаї?»),
  • Риторичні окличні речення («А солов’ї!.. Та ви вже знаєте, Як сплять гаї!)
  • Звертання
  • риторичне ствердження,
  • метафори
  • Присутня синекдоха — „дідугани” (дерева).

Віршовий розмір «Ви знаєте, як липа шелестить?»: ямб (Вірш написаний чотиристопним ямбом з незакінченою стопою, жіноча рима чергується з чоловічою, римування перехресне)

Композиція: дві шестирядкові строфи. Композиційно вірш поділяється на дві частини. Обидві починаються риторичними питаннями. Спочатку простір обмежений лише липою, яка шелестить, у другій частині він ширшає – це вже гаї, вони сплять, але „все бачать крізь тумани”.  Простір враз стає глобальним – «місяць, зорі»,  а потім швидше звуковий образ — ”солов’ї”.

У творі паралельно (настроєво суголосно) зображуються два світи — світ природи і світ людини (прийом паралелізму). Вдало застосовані тропи, майстерне створення словесно-музичних асоціацій роблять поезію стрункою й елегантною.

Вірш написаний 1911 року і, за деякими джерелами, є першим друкованим віршем Павла Тичини.  1911 рік — це лише період становлення майбутнього поета як особистості, рік навчання в Чернігові, перші зустрічі з творчою молоддю Чернігівщини. Проте вірш засвідчив неабиякий талант майбутнього символіста. Вірш не належить до жодної збірки, лише пізніше входить до збірки „Сонячні кларнети”.

Темою вірша є вираження емоцій, які народжуються в душі юного ліричного героя, перших і тендітних почуттів кохання.

Ідейне навантаження вірша не чітке. Тут змішані хвилюючі ноти передчуття щастя і глибинне злиття з природою, а  отже, уславлення гармонії.

Ліричний герой — закоханий юнак, сповнений почуттів, він звертається з риторичними запитаннями до уявних опонентів, які теж мають відчувати те, що і він, він закликає до рішучості, проте сам не виявляє цієї рішучості. Лише щира, закохана душа здатна бачити символічні образи природи, а закохані, очевидно, бачать спільні образи. І тому риторичне питання на початку вірша трансформується в риторичне ствердження. Ліричний герой знайшов однодумців, він не самотній  у своїх почуттях!

Головних героїв тут цілий ряд. Безперечно, спочатку варто відзначити кохану, яка абсолютно не візуальна, вона навіть бездіяльна, бо просто спить… Але і у своєму сні вона – це все для ліричного героя.

«Ви знаєте, як липа шелестить?» Павло Тичина

Ви знаєте, як липа шелестить
У місячні весняні ночі? —
Кохана спить, кохана спить,
Піди збуди, цілуй їй очі,
Кохана спить…
Ви чули ж бо: так липа шелестить.

Ви знаєте, як сплять старі гаї? —
Вони все бачать крізь тумани.
Ось місяць, зорі, солов’ї…
«Я твій»,— десь чують дідугани.
А солов’ї!..
Та ви вже знаєте, як сплять гаї!

«Ви знаєте, як липа шелестить?» критика

Літературознавці про твір. Неабияку майстерність виявляє поет, щоб передати в кількох граціозних строфах настрій молодої людини, її замріяність, глибоке почуття (П. Хропко).

Риторичні запитання й оклики, звернені до читача, ніби зближують його з поезією. Романтичний нічний весняний пейзаж, звукові й слухо­ві образи емоційно наснажують цей ліричний вірш.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: 11 клас
Коментарі:
  1. 10 месяцев ago
  2. 9 месяцев ago

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *