Від чого залежить питомий опір

Питомий опір провідника залежить від:

  • довжини провідника,
  • його матеріалу
  • площі поперечного перерізу.

З’ясуємо, як опір провідника залежить від його довжини. Для цього складемо електричне коло з джерела струму, резистора і тонкого довгого провідника з ніхрому, натягнутого на дерев’яну лінійку з двома клемами. Довжину провідника змінюватимемо за допомогою повзунка — спеціального затискача, який можна легко пересувати вздовж провідника. Для вимірювання сили струму та напруги до кола приєднаємо амперметр і вольтметр.

Провівши відповідні дослідження, переконаємося, що в разі зменшення довжини провідника його опір зменшується, і навпаки, в разі збільшення довжини провідника його опір зростає. Причому в скільки разів збільшується (зменшується) довжина провідника, у стільки ж разів збільшується (зменшується) його опір. Численними дослідами доведено, що опір провідника прямо пропорційний його довжині.
Щоб з’ясувати, як залежить опір провідника від площі його поперечного перерізу, візьмемо кілька закріплених на панелі ніхромових провідників, однакових за довжиною, але різних за площею поперечного перерізу

Дослід показує, що збільшення вдвічі площі поперечного перерізу провідника спричиняє дворазове зменшення його опору, і навпаки, зменшення вдвічі площі поперечного перерізу приводить до дворазового збільшення опору провідника. Отясе, опір провідника обернено пропорційний площі його поперечного перерізу.
Якщо провести описані вище досліди для провідників, однакових за довжиною і площею поперечного перерізу, але виготовлених із різних речовин (наприклад, міді, алюмінію, ніхрому) переконаємося, що опір провідника залежить від речовини, з якої цей провідник виготовлений.

Питомий опір провідників зростає зі збільшенням температури. Це явище зумовлене посиленням хаотичного руху атомів, а отже збільшенням частоти розсіювання носіїв заряду. Для напівпровідників питомий опір здебільшого зменшується при підвищенні температури, через зростання концентрації носіїв заряду.

 

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Фізика

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *