Як написати висновок до курсової роботи

Як написати висновок до курсової роботи потрібно знати кожному студенту, але свої думки іноді важко зібрати та викласти в правильній формі. В цій статті ми окреслимо основні вимоги до висновку курсової роботи

Як написати висновок до курсової роботи

Висновок – це “вижимка” з Вашої курсової роботи. Відкрийте вже готову роботу (висновок пишеться тільки після того як основний текст вже готовий) і починайте переглядати її з початку. Виділяйте самі ключові моменти кожної частини і копіюйте їх в окремий документ.  Таким чином, у Вас вийде 1-2 сторінки. При потребі, можете упустить деякі положення теоретичного розділу на користь аналітичного і проектного.

Якщо Вам складно писати курсову роботу, шукати потрібну літературу Ви можете замовити курсову роботу.

Правила написання висновку для курсової роботи:

  1. Висновки – це, по суті, доповнений та деталізований вступ. Якщо у вступі вказується мета і завдання курсової роботи, то у висновку зазначається, чи вдалося досягти зазначеної мети за допомогою намічених методів дослідження.
  2. Якщо в кінці кожного розділу чи розділу ви робили короткий висновок, то скласти висновок не складе особливих труднощів. Просто об’єднайте висновки, а також додайте перспективи розвитку досліджуваної проблеми, практичне її застосування. Висновок повинен бути побудований відповідно до логіки курсової роботи. Ви можете використовувати фрази:»В першому розділі роботи було проаналізовано теоретичні питання дослідження…».«У другій главі даної роботи були розглянуті основні напрямки роботи підприємства,«В третьому розділі даної дипломної роботи були описані заходи по вдосконаленню…»
  3. Висновок поєднує в собі результати, отримані в ході теоретичного і практичного вивчення поставленої теми. При цьому необхідно зазначити новизну і актуальність, яку ви можете піднести в ході дослідження. У той же час висновки повинні бути обгрунтовані теоретично чи практично. Якщо у вашій роботі є розділ, присвячений рекомендаціям, то відповідно і у висновку вони повинні бути.
  4. В залежності від теми курсової роботи можна вказати у висновку свою власну точку зору, розкрити своє бачення проблеми, моральні і етичні її аспекти.
  5. Обсяг висновку в курсовій роботі не повинен перевищувати 1-3 сторінок. Висновки мають бути короткими і лаконічними, без зайвих подробиць.

 Тепер ви знаєте як написати висновок до курсової роботи, яку інформацію потрібно обов’язково вказати.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *