Як написати вступ до курсової роботи

Як написати вступ до курсової роботи потрібно знати всім студентам, адже на нього звертають увагу всі викладачі.

Як написати вступ до курсової роботи

Розділ «Вступ» — це одна з важливих частин курсової роботи. Для студентів 1-3 курсів ця частина може здаватися найважчою, хоча і не перевищує 1-2 сторінок тексту. Давайте з’ясуємо, що писати у вступі курсової роботи. Вступ складається, як правило, з декількох важливих частин.

План вступу в курсовій роботі часто виглядає однаково, тому що практично в кожному ВНЗ однакові вимоги до оформлення.

Структура вступу до курсової роботи:

1. Вступна частина (не більше 1-го абзацу або 2-3 пропозиції) — описується загальний стан розглянутої теми.

2. Актуальність теми дослідження — тут слід написати про важливість вивчення даної теми в даний час. Тобто пояснити, чому ви вибрали саме це тему і що дозволить зробити її вивчення.

3. Мета курсової роботи. Це може бути: вивчення, опис, визначення, встановлення, дослідження, розгляд, розробка, розкриття, освітлення, виявлення, аналіз, узагальнення чого-небудь.

4. Завдання дослідження — вони пишуться для того, щоб за допомогою їх вирішення можна було досягти мети, яку ми ставимо в роботі. Тобто для досягнення мети роботи слід вивчити, описати, показати, визначити, встановити, досліджувати, розглянути, розробити, розкрити, висвітлити, виявити, проаналізувати, довести, узагальнити що-небудь.

5. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт включає в себе предмет, а не навпаки. Адже предмет говорить про більш вузький сектор дослідження і змушує нас конкретизувати область дослідження.

6. Огляд літератури. У цій частині введення слід вписати тих авторів, праці яких використовувалися при написанні курсової, і коротко описати, що вони вивчали. При цьому важливо вказати також і тих авторів, які були рекомендовані науковим керівником.

7. Опис структури курсової роботи. Тут варто вказати всі розділи, які містить курсова робота і що в них розглянуто.

Іноді нам не вистачає часу для написання роботи, тоді краще замовити курсову роботу по вашій темі.

Приклад вступи до курсової роботи подано нижче.

Вступ

Електронна пошта, в даний час, є одним з найважливіших інформаційних ресурсів мережі Internet — засобом електронних комунікацій, основним призначенням якої є можливість спілкуватися користувачам один з одним.
Фактично появу електронної пошти можна віднести до 1965 року, коли співробітники Массачусетського технологічного інституту (MIT) Ноель Морріс і Том Ван Вабив написали програму MAIL для операційної системи CTSS (Compatible Time-Sharing System), яка була встановлена ​​на комп’ютері IBM 7090/7094.
Потім, протягом багатьох років створювалися нові поштові програми, які постійно вдосконалювалися.
Наприклад, в 1971 році Рей Томлінсон, співробітник компанії «Bolt Beranek and Newman, Inc.» (BBN), розробив поштову програму для пересилки повідомлень по розподіленої мережі. А в 1972 році, він же модернізував її, адаптувавши для використання в мережі ARPANET, яка була попередницею нинішньої мережі Інтернет. Саме в цей час в адресах електронної пошти став використовуватися символ «@».
Перша ж програма, яка дозволяла створювати і сортувати списки листів, зберігати повідомлення в файлі, а також пересилати електронні листи на іншу адресу або автоматично відповідати на отримане послання, була розроблена вже Ларрі Робертсом.
Поступово налаштовувалася електронний поштовий зв’язок між різними країнами і континентами, дозволяючи людям обмінюватися електронними листами на величезних відстанях.
У міру зростання популярності електронної пошти стали з’являтися також різні шкідливі об’єкти, які роблять пошту вразливою, такі як віруси і спам, поширювані через мережу.
Перший спам був розісланий в 1994 році, будучи тоді першої розсилкою рекламних оголошень, які мають зараз своє поширена назва і статус — розсилки «засмічують» поштові скриньки користувачів непотрібною інформацією.
Таким чином, з 2000 року електронний спосіб відправлення та отримання листів не здає своїх позицій і, на сьогоднішній день, мільйони людей використовують електронну пошту як спосіб зв’язку.

Актуальність. У сучасних умовах життя, коли необхідно швидко реагувати на події, що відбуваються в світі, використання електронної пошти незамінне. Особливо це стосується ділової сфери. Електронна пошта може застосовуватися в різних цілях. Наприклад, для інформаційної підтримки споживачів або рекламування товарів і послуг.
У зв’язку з цим використання електронної пошти є актуальним. Вона повинна забезпечувати користувачеві виконання всіх основних функцій:
— Доставку листів;
— Відправлення повідомлень.
З використанням електронної пошти, з’явилася необхідність вивчення основних її характеристик і принципів роботи, а також способів захисту від шкідливих об’єктів.

Мета курсової роботи — охарактеризувати поняття «електронна пошта» і вивчити принципи її роботи.

Завдання курсової роботи:
— Розкрити поняття «електронна пошта»
— Показати основні переваги використання електронної пошти;
— Виявити недоліки електронної пошти;
— Виявити необхідність в захисті електронної пошти від вірусів і спаму;
— Визначити основні шляхи вирішення проблеми захисту поштової скриньки.
— Вивчити, на підставі, яких протоколів функціонує сервіс електронної пошти.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є електронна пошта в цілому.
Предмет дослідження — вивчення основних принципів роботи електронної пошти, її програмних і апаратних компонентів.

[Огляд літератури] В ході написання курсової роботи були використані літературні джерела наступних авторів: Гаєвський, А., Жуков А.С., Попов В.Б., Саврасенко А.А., Романенко В.В.

Структура роботи складається з вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури, глосарію та додатків.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Поради

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *