Як написати вступ до курсової роботи

висновок до курсової роботи

Як написати вступ до курсової роботи потрібно знати всім студентам, адже на нього звертають увагу всі викладачі.

Як написати вступ до курсової роботи

Розділ «Вступ» — це одна з важливих частин курсової роботи. Для студентів 1-3 курсів ця частина може здаватися найважчою, хоча і не перевищує 1-2 сторінок тексту. Давайте з’ясуємо, що писати у вступі курсової роботи. Вступ складається, як правило, з декількох важливих частин.

План вступу в курсовій роботі часто виглядає однаково, тому що практично в кожному ВНЗ однакові вимоги до оформлення.

Структура вступу до курсової роботи:

1. Вступна частина (не більше 1-го абзацу або 2-3 пропозиції) — описується загальний стан розглянутої теми.

2. Актуальність теми дослідження — тут слід написати про важливість вивчення даної теми в даний час. Тобто пояснити, чому ви вибрали саме це тему і що дозволить зробити її вивчення.

3. Мета курсової роботи. Це може бути: вивчення, опис, визначення, встановлення, дослідження, розгляд, розробка, розкриття, освітлення, виявлення, аналіз, узагальнення чого-небудь.

4. Завдання дослідження — вони пишуться для того, щоб за допомогою їх вирішення можна було досягти мети, яку ми ставимо в роботі. Тобто для досягнення мети роботи слід вивчити, описати, показати, визначити, встановити, досліджувати, розглянути, розробити, розкрити, висвітлити, виявити, проаналізувати, довести, узагальнити що-небудь.

5. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт включає в себе предмет, а не навпаки. Адже предмет говорить про більш вузький сектор дослідження і змушує нас конкретизувати область дослідження.

6. Огляд літератури. У цій частині введення слід вписати тих авторів, праці яких використовувалися при написанні курсової, і коротко описати, що вони вивчали. При цьому важливо вказати також і тих авторів, які були рекомендовані науковим керівником.

7. Опис структури курсової роботи. Тут варто вказати всі розділи, які містить курсова робота і що в них розглянуто.

Іноді нам не вистачає часу для написання роботи, тоді краще замовити курсову роботу по вашій темі.

Приклад вступи до курсової роботи подано нижче.

Вступ

Електронна пошта, в даний час, є одним з найважливіших інформаційних ресурсів мережі Internet — засобом електронних комунікацій, основним призначенням якої є можливість спілкуватися користувачам один з одним.
Фактично появу електронної пошти можна віднести до 1965 року, коли співробітники Массачусетського технологічного інституту (MIT) Ноель Морріс і Том Ван Вабив написали програму MAIL для операційної системи CTSS (Compatible Time-Sharing System), яка була встановлена ​​на комп’ютері IBM 7090/7094.
Потім, протягом багатьох років створювалися нові поштові програми, які постійно вдосконалювалися.
Наприклад, в 1971 році Рей Томлінсон, співробітник компанії «Bolt Beranek and Newman, Inc.» (BBN), розробив поштову програму для пересилки повідомлень по розподіленої мережі. А в 1972 році, він же модернізував її, адаптувавши для використання в мережі ARPANET, яка була попередницею нинішньої мережі Інтернет. Саме в цей час в адресах електронної пошти став використовуватися символ «@».
Перша ж програма, яка дозволяла створювати і сортувати списки листів, зберігати повідомлення в файлі, а також пересилати електронні листи на іншу адресу або автоматично відповідати на отримане послання, була розроблена вже Ларрі Робертсом.
Поступово налаштовувалася електронний поштовий зв’язок між різними країнами і континентами, дозволяючи людям обмінюватися електронними листами на величезних відстанях.
У міру зростання популярності електронної пошти стали з’являтися також різні шкідливі об’єкти, які роблять пошту вразливою, такі як віруси і спам, поширювані через мережу.
Перший спам був розісланий в 1994 році, будучи тоді першої розсилкою рекламних оголошень, які мають зараз своє поширена назва і статус — розсилки «засмічують» поштові скриньки користувачів непотрібною інформацією.
Таким чином, з 2000 року електронний спосіб відправлення та отримання листів не здає своїх позицій і, на сьогоднішній день, мільйони людей використовують електронну пошту як спосіб зв’язку.

Актуальність. У сучасних умовах життя, коли необхідно швидко реагувати на події, що відбуваються в світі, використання електронної пошти незамінне. Особливо це стосується ділової сфери. Електронна пошта може застосовуватися в різних цілях. Наприклад, для інформаційної підтримки споживачів або рекламування товарів і послуг.
У зв’язку з цим використання електронної пошти є актуальним. Вона повинна забезпечувати користувачеві виконання всіх основних функцій:
— Доставку листів;
— Відправлення повідомлень.
З використанням електронної пошти, з’явилася необхідність вивчення основних її характеристик і принципів роботи, а також способів захисту від шкідливих об’єктів.

Мета курсової роботи — охарактеризувати поняття «електронна пошта» і вивчити принципи її роботи.

Завдання курсової роботи:
— Розкрити поняття «електронна пошта»
— Показати основні переваги використання електронної пошти;
— Виявити недоліки електронної пошти;
— Виявити необхідність в захисті електронної пошти від вірусів і спаму;
— Визначити основні шляхи вирішення проблеми захисту поштової скриньки.
— Вивчити, на підставі, яких протоколів функціонує сервіс електронної пошти.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є електронна пошта в цілому.
Предмет дослідження — вивчення основних принципів роботи електронної пошти, її програмних і апаратних компонентів.

[Огляд літератури] В ході написання курсової роботи були використані літературні джерела наступних авторів: Гаєвський, А., Жуков А.С., Попов В.Б., Саврасенко А.А., Романенко В.В.

Структура роботи складається з вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури, глосарію та додатків.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *