Які функції виконує держава?

Які функції виконує держава? Відповідь на це питання ви дізнаєтеся в цій статті.

Які функції виконує держава?

 1. Основні функції держави, які реалізуються протягом всього її існування, без яких розвиток та існування держави неможливе:
  • економічна;
  • політична;
  • правоохоронна;
  • гуманітарна;
  • інформаційна;
  • охорони здоров’я населення;
  • оборонна та ін.
 2. Додаткові (неосновні) функції — це напрямки діяльності держави, які є складовими основних функцій і завдяки яким вони реалізуються.

Основні функції держави, залежно від різних критеріїв, можна класифікувати на різні групи:

 1. За територіальною спрямованістю:
  1. внутрішні функції, реалізація яких здійснюється всередині країни і які забезпечують внутрішню політику держави:
   • економічна;
   • політична;
   • соціальна;
   • екологічна;
   • гуманітарна;
   • правоохоронна та ін.
  2. зовнішні функції, реалізація яких здійснюється на міжнародній арені, які забезпечують зовнішню політику держави:
   • дипломатична, пов’язана із встановленням і підтриманням відносин з іноземними державами;
   • міжнародного співробітництва у різних сферах;
   • природоохоронна;
   • підтримання міжнародного правопорядку;
   • захист держави від зовнішніх посягань та ін.
 2. За сферою суспільного життя:
  1. економічні функції:
   • захист різних форм власності;
   • розвиток виробництва;
   • створення умов для забезпечення прав громадян на підприємницьку діяльність;
   • розпорядження об’єктами державної власності та ін.;
  2. політичні функції:
   • розробка внутрішньої політики держави;
   • створення умов для розвитку демократії;
   • забезпечення прав громадян на вільну, в тому числі опозиційну політичну діяльність;
   • охорона і захист конституційного ладу та ін.;
  3. гуманітарні функції:
   • розвиток науки і культури;
   • забезпечення освіти та виховання населення;
   • розвиток національної самосвідомості народу;
   • охорона культурної спадщини та ін.;
  4. соціальні функції:
   • забезпечення соціального захисту громадян;
   • створення системи загальнодержавного та недержавного соціального страхування;
   • створення мережі спеціальних закладів для догляду за непрацездатними;
   • створення умов для забезпечення громадян, які потребують соціального захисту, житлом та ін.;
 3. За часом виникнення:
  • постійні, які реалізуються державою на всіх етапах існування (основні функції)
  • тимчасові, які реалізуються в певних умовах. Так, у разі стихійного лиха чи техногенної катастрофи держава приймає міри по ліквідації негативних наслідків, що виникли, допомагає постраждалим та інше. Але здійснення такої функції припиняється після відновлення причиненої шкоди і досягнення поставленої мети.

Держава для реалізації своїх функцій використовує різні форми:

 • правотворчу — створює необхідні закони і підзаконні нормативні акти, що регулюють суспільні відносини у різних сферах;
 • організаційну (виконавчу) — забезпечує виконання приписів нормативно-правових актів;
 • правоохоронна — за допомогою спеціальних правоохоронних органів забезпечує законність і правопорядок в народному господарстві та інших відносинах;
 • правозастосовчу — шляхом видання компетентними органами актів застосування права, які є обов’язковими для виконання адресатами;
 • контрольно-наглядову, за допомогою якої здійснюється нагляд за точним і однаковим виконанням законів усіма суб’єктами. Цю форму забезпечують органи Антимонопольного комітету та його регіональних відділень, Контрольно-ревізійної служби, прокуратури, органів галузевого нагляду та ін.

Згідно Конституції України: Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Правознавство

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *