Які функції виконує мова?

Які функції виконує мова?

Найважливіші функції, які виконує мова в суспільстві:

  1. Комунікативна функція
  2. Ідентифікаційна функція
  3. Експресивна функція
  4. Гносеологічна функція (пізнавальна)
  5. Мислетворча функція
  6. Естетична функція
  7. Культурологічна функція
  8. Номінативна функція
  9. Фатична функція

Взагалі мовознавці ще не прийшли до єдиної думки щодо кількості функцій. У різних працях виділяються від 2 до 20 функцій мови.

Так, наприклад, Ю. О. Маслов наголошує на визначальній ролі комунікативної та мислеоформлюючої функцій мови, а інші функції розглядає як окремі аспекти комунікативної функції. Учений зазначає, що у будь-якому мовленні неодмінно присутні як обов’язкові функції: естетична, експресивна, апелятивна, так і факультативні: констатуюча, питальна, контактовстановлююча, метамовна (тлумачення мовних актів при їхньому повідомленні), функція показника (індикатора) приналежності до певної групи людей.

Ю. О. Карпенко зазначає, що немає сумнівів у тому, що «всі функції мови працюють на комунікацію, бо саме для комунікації й виникла мова».

Американський мовознавець Р. Якобсон виділив у мові 6 функцій: референційну (від англ. refer – стосувати чогось), емотивну (від англ. – emocion – душевне хвилювання), конативну (від англ. – conacion – здатність до вольового руху), поетичну, фатичну (від грецьк.  – пророкування), металінгвальну (тлумачну).

Австрійський лінгвіст К. Бюлер розрізняв репрезентативну (від лат. repraesentare – наочно представляти), експресивну (від лат. expressio – вираження) та апелятивну (від лат. appellare – звертатися) функції.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *