Які функції виконує страхування

Які функції виконує страхування Ви дізнаєтеся в цій статті.

Функції страхування

Виділяють наступні функції страхування, що виражають його суспільне призначення:

—    Ризикова функція, яка полягає в забезпеченні страховим захистом від різного роду ризиків — випадкових подій, що ведуть до втрат. В рамках дії цієї функції відбувається перерозподіл грошових ресурсів між усіма учасниками страхування відповідно до чинного страхового договору, після закінчення якого страхові внески (грошові кошти) страхувальнику не повертаються. Ця функція відображає основне призначення страхування — захист від ризиків.
—   
Інвестиційна функція, яка полягає в тому, що за рахунок тимчасово вільних коштів страхових фондів (страхових резервів) відбувається фінансування економіки. Внаслідок того, що страхові компанії накопичують у себе великі суми грошових коштів, які призначені на відшкодування збитку, але до тих пір, поки не настав страховий випадок, вони можуть бути тимчасово інвестовані в різні цінні папери, нерухомість та по інших напрямках. Обсяг інвестицій страхових компаній в світі становить понад 24 трлн дол США. У другій половині ХХ століття в країнах з розвиненим страхуванням, дохід, що отримується страховими компаніями від інвестицій, став переважати над доходом, отриманим від страхової діяльності.
—   
Попереджувальна функція страхування полягає в тому, що за рахунок частини коштів страхового фонду фінансуються заходи щодо зменшення страхового ризику. Наприклад, за рахунок частини коштів, зібраних при страхуванні від вогню, фінансуються протипожежні заходи, а також заходи, спрямовані на зменшення можливих збитків від пожежі.
—  
Ощадна функція. У страхуванні життя страхування в найбільшій мірі зближується з кредитом, так як відбувається накопичення за договорами страхування певних страхових сум. Заощадження грошових сум, наприклад за допомогою страхування на дожиття, пов’язане з потребою в страховому захисті досягнутого сімейного статку. Тим самим страхування може мати і ощадну функцію.

Що таке страхування

Страхування — одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.). З другого боку, страхування є формою ризик-менеджменту, що використовується для хеджування проти ризику фінансових втрат, та, в ідеалі, страхування може бути визначене як справедлива передача ризику потенційної втрати від однієї сторони до іншої за відповідну сплату. Важливою умовою при цьому є дотримання правил страхування.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Економіка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *