Які функції виконують лізосоми?

Які функції виконують лізосоми ви дізнаєтеся в цій статті.

Які функції лізосом?

Лізосоми виконують у клітині такі функції:

  • розщеплення внутрішньо- та позаклітинних відходів, та старих органел,
  • знищення патогенних мікроорганізмів,
  • забезпечення клітини поживними речовинами
  • аутофагія — знищення непотрібних клітинних структур, наприклад, під час заміни старих органоїдів новими, або перетравлення білків і інших речовин, вироблених усередині самої клітини
  • автоліз — самопереварювання клітини, що приводить до її загибелі (іноді цей процес не є патологічним, а супроводжує розвиток організму або диференціювання деяких спеціалізованих клітин). Приклад: при перетворенні пуголовка в жабу, лізосоми, що знаходяться в клітинах хвоста, перетравлюють його: хвіст зникає, а речовини, що утворилися під час цього процесу, всмоктуються і використовуються іншими клітинами тіла.
  • розчинення зовнішніх структур

Що таке лизосома?

Лізосома (від грец. Λύσις — розчиняю і sōma — тіло) — оточений мембраною клітинний органоїд, в порожнині якого підтримується кисле середовище і знаходиться безліч розчинних гідролітичниих ферментів. Лізосома відповідає за внутрішньоклітинне перетравлювання макромолекул, в тому числі при аутофагії; лизосома здатна до секреції свого вмісту в процесі лізосомного екзоцитозу; також лизосома бере участь в деяких внутрішньоклітинних сигнальних шляхах, пов’язаних з метаболізмом і зростанням клітини. Лізосома є одним з видів везикул і відноситься до ендомембранної системи клітини. Різні види лізосом можуть розглядатися як окремі клітинні компартменти.

Лізосоми були відкриті в 1955 році бельгійським біохіміком Крістіаном де Дювом. Лізосоми є у всіх клітинах ссавців, за винятком еритроцитів. У рослин до лізосом за способом утворення, а почасти й за функціями близькі вакуолі. Лізосоми є також у більшості протистов (як з фаготрофним, так і з осмотрофним типом харчування) і у грибів. Таким чином, наявність лізосом характерно для клітин усіх еукаріот. У прокаріотів лізосоми відсутні, так як у них відсутня фагоцитоз і немає внутрішньоклітинного травлення.

З порушенням функцій лізосом пов’язаний ряд спадкових захворювань у людини, які називаються лізосомними хворобами накопичення.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Біологія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *