Які функції виконують словники?

Які функції виконують словники Ви дізнаєтесь з цієї статті.

Які функції виконують словники?

Словники виконують декілька важливих функцій, а саме:

  • інформативну функцію

  • нормативну функцію

  • правописну функцію (урахування не тільки правильної літературної вимови та найскладніших випадків наголошування слів у сучасній українській літературній мові, вони подають численні тлумачні й синонімічні пояснення, додаткові граматичні форми відмінюваних слів)

Загалом словники являються універсальними інформаційними джерелами для розуміння того чи того явища та найпевнішою консультацією щодо мовних норм.

Що таке словник?

Словникце зібрання слів, які розташовані за певним порядком (алфавітним, тематичним, гніздовим тощо). Вони є одним із засобів накопичення результатів пізнавальної діяльності всього людства, показником культури народу. Словники – це своєрідна скарбниця народу, у них зберігаються знання і досвід, які набули попередні покоління. Праця над укладанням словників вимагає глибоких знань і великих зусиль.

Далекими попередниками словників вважають так звані глоси. Глоси –це пояснення значення окремих слів без відриву від основного тексту, на полях і в самих текстах давніх та рукописних книг. Традицію пояснювати незрозумілі і малозрозумілі слова за допомогою глос давньоруські книжники успадкували від візантійських та старослов’янських книжників.

Усі словники залежно від змісту матеріалу і способу його опрацювання поділяють два типи:

  • Енциклопедичні

  • філологічні.

Суттєва відмінність між ними саме в характері матеріалу, який описують у словниковій статті: об’єктом опису в енциклопедичному словнику є поняття, у філологічному — слово.

Сподіваємося, що з цієї статті Ви дізнались про функції словників.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Теорія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *