Загадки про одяг на англійській мові

Загадки про одяг на англійській мові для дітей зібрані в цій статті.

Загадки про одяг на англійській мові

What is fluffy?
What is white?
What can you see
When skies are bright?
What can float?
What brings rain?
What may be higher
Than a bird or plane?
Say it out loud:
(Answer: CLOUD!)

Що пухнасте?
Що біле?
Що ви можете побачити
Коли небо яскраве?
Що може плисти?
Що приносить дощ?
Що може бути вище
Чим пташка і літак?
Скажіть це голосно:
(Відповідь: ХМАРА)

***

Red and green and delicate blue,
Orange, yellow, and violet, too.
Indigo’s there,
a deep, dark, hue.
I see, but can not touch it, and
neither can you!
What is it?
(Answer: RAINBOW)

Червоне і зелене, і ніжно блакитне,
Помаранчеве, жовте, і фіалетовое.
Є темно синій,
глибокий, темний колір.
Я бачу це, але не можу доторкнутися
ні я, не ти!
Що це?
(Відповідь: ВЕСЕЛКА)

***

What goes up when
the rain comes down?
(Answer: UMBRELLA)

Що піднімається вгору коли
дощ іде (вниз)?
(Відповідь: ЗОНТ)

Загадки про погоду англійською

I am purple, yellow, red,
and green.
The King can not reach me and neither can the Queen.
I show my colours after the rain,
And only when the sun comes out again.
(Answer: RAINBOW)

Я фіолетова, жовта, червона
і зелена.
Ні король, ні королева не можуть мене дістати.
Я показую свої кольори після дощу,
Але тільки коли сонце виходить
знову.
(Відповідь: ВЕСЕЛКА)

***

What do you call a snowman
in the summer?
(Answer: A PUDDLE)

Як називається сніговик
взимку?
(Відповідь: калюжа)

***

I’m big and white and made of snow,
So I’ll never have a tan.
When the sun comes out, I melt away.
Each year, I’m a new …
(Answer: SNOWMAN)

Я великий і білий і зроблений зі снігу.
Тому мені ніколи не засмагнути.
Коли виходить сонце, я таю.
Кожного року, я новий …

(Відповідь: СНІГОВИК)

***

What always runs but never walks, often murmurs, never talks, has a bed but never sleeps, has a mouth but never eats?

Що завжди біжить, але не йде, часто бурчить, але не каже, має ложе, але не спить, має уста, але не говорить? (Річка)

***

All about, but can not be seen,
Can be captured, can not be held,
No throat, but can be heard. (Wind)

Всюди, але його не видно. Можна зловити, але не втримати. Не має горла, але можна почути. (Вітер)

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Вірші англійською

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *