Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму ЗНО

Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму

У середині VII ст. до н. е. в Північному Причорномор’ї з’являються перші грецькі поселення. При цьому користуються терміном колонізація — заселення й освоєння вільних територій.

Особливості грецької колонізації північного Причорномор’я та Криму:

 • аграрний характер, причини її були соціально-економічні;
 • мирний характер, поселення на незайнятих землях;
 • незалежність відносно метрополії;
 • поєднання стихійного і планового характеру.

Найголовнішими античними містами-колоніями на півдні України були Тіра (на місці сучасного Білгорода-Дністровського), Ольвія (недалеко від теперішнього Миколаєва), Херсонес (на місці нинішнього Севастопо­ля), Пантікапен (на місці сучасної Керчі).

Кожне місто мало сільськогосподарську округу — хору, разом з нею колонія являла собою окрему державу — поліс. За устроєм вони були рабовласницькими демократичними чи аристократичними республіками.

Близько 480 р. до н. е. виникло Боспорське царство, яке об’єднало понад 20 міст з центром у Пантікапеї. У часи розквіту ця держава була основним постачальником хліба у міста При­чорномор’я і Середземномор’я, вирощували й іншу сільськогосподарську продукцію. Високого рівня у грецьких колоніях досягло ремісниче виробництво, успішно розвивалася культура.

В історії цих міст існувало два періоди:

 • грецький (VII—І ст. до н. е.);
 • римський (І ст. до н. е. — III ст. н. е.).

У IV ст. н. е. майже всі античні міста, крім Херсонеса і Пантікапея, які потрапили під владу Візантійської імперії, занепали. Причини занепаду:

 • загальна криза, що охопила античну цивілізацію;
 • посилення натиску варварів (готів, згодом — гунів).

Різнобічні контакти місцевих племен з колоністами сприяли поширенню досвіду та здобутків найпередовішої на той час античної культури:

 • вплив на державотворчі традиції;
 • залучення до товарно-грошових відносин, новацій господарського життя;
 • започаткування процесу урбанізації;
 • один зі шляхів поширення на наші землі християнства.

Автор: Гнатюк У рубриці: стародавня історія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *