«Зажурилась Україна» аналіз

«Зажурилась Україна» — історична пісня, аналіз якої подано в цій статті. Записано пісню в середині ХІХ ст. в Новомосковському повіті Катеринославської губернії.

Даний твір — татаро-турецькі напади. З часом пісня зазнала значних переробок. Очевидно, заключна частина її, яка відрізняється своїм оптимістичним настроєм, створена пізніше, перед остаточним звільненням чорноморських берегів з-під турецького поневолення в другій половині ХVІІІ ст.

«Зажурилась Україна» аналіз

Тема «Зажурилась Україна»: показ страждань українського народу від нападів турецько-татарських орд.

Ідея «Зажурилась Україна»: заклик до мирного населення єднатися з козацьким військом для захисту рідних земель.

Основна думка: лише одностайні дії всього народу можуть врятувати країну від зруйнування.

Жанр «Зажурилась Україна»: історична пісня.

«Зажурилась Україна» художні засоби

Метафори: «Зажурилась Україна», «слава не пропала».

Риторичні оклики: «Дамо тому стиха лиха Та вражому турку!» «Оце ж тобі, вражий турчин, З душею розлука!».

Риторичне звертання (годі тобі, пане-брат,, ґринджоли малювати…).

Епітети: маленькїї діти; шабля гостра, довга; вражий турчин,

Синекдоха — як заняли, то й погнали до пана, до хана

Пестливі слова — шабелька

Фразеологізми — Ґринджоли малювати – нічого не робити; дамо тому стиха лиха та вражому турку – покарати когось; з душею розлука – смерть.

Пісня «Зажурилась Україна» образно змальовує історію і причини появи козацтва. «Не витрачай намарне час» (як іще можна назвати розмальовування санчат) — борися, борони себе, свою родину, свою країну! Ця думка пронизує усю пісню, вона у різних варіаціях поторюється кілька разів, детально змальовано як саме, за допомогою якої саме зброї можна воювати. Використано прийом градації — повторення однотипних тропів для посилення чи послаблення враження.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: 8 клас

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *