Зникаючі види рослин в Україні

У процесі господарської діяльності людини всі біоценози зазнають суттєвих змін, внаслідок чого багато з рослин стають рідкісними. В цій статті ми розглянемо рідкісні та зникаючі рослини України.

Зникаючі види рослин в Україні

Перелік видів рослин і тварин, що потребують охорони, наводять у так званих Червоних книгах.

Червона книга — це офіційний документ, що містить регулярно поновлювані дані про стан та розповсюдження рідкісних і тих, що знаходяться під загрозою зникненя, видів рослин, грибів і тварин.

Розуміння необхідності ретельного обліку рідкісних і зникаючих видів організмів, зокрема рослин, зумовило створення Міжнародним союзом охорони природи й природних ресурсів Міжнародної Червоної книги, окремі випуски якої почали видавати з 1966 року.

До останнього видання Червоної книги України (2009 р)включено 826 видів рослин і грибів (для порівняння: до першого видання (1980) — 151 вид, до другого (1996) — 541 вид).

Підстави для занесення видів до Червоної книги можуть бути різними, наприклад, представники родини Орхідні мають доволі складну біологію розвитку (потреба у грибах-симбіонтах, складна екологія запилення), і хоч багатьом із них безпосередня небезпека знищення не загрожує, усі вони занесені до Червоної книги.

Оскільки охорони потребують не лише окремі види, а й рослинні угрупування (фітоценози), українськими ботаніками у 1987 р. було створено Зелену книгу України. Це офіційний державний документ, у якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних рослинних угрупувань, які перебувають під загрозою зникнення, і типових природних рослинних угрупувань, що підлягають охороні.

Важливим елементом охорони рослинного світу та біорізноманіття загалом є заповідні об’єкти. Серед них виділяють природні та біосферні заповідники, національні природні парки, заказники та ін.

Природний заповідник — це природоохоронна, науково-дослідна установа загальнодержавного значення, створена з метою збереження в природньому стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усієб сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

Ділянки землі та водного простору, що належать до заповідників, вилучаються з господарського користування.

Найстаріші заповідники на території України: Канівський природний заповідник (Черкаська обл.) та Кримський природний заповідник (АР Крим).

Біосферний заповідник — це природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значеня, що створюється з метою збереження в природньому стані найбільш типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природнього середовища, його змін під дією антропогенних факторів.

Найвідоміший на території України біосферний заповідник «Асканія-Нова» (Херсонська обл.).

Національні природні парки — це природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природніх комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Одним із найбільших в Україні є Карпатський національний природній парк (Івано-Франківська обл.).

Заказники — це природні території, що виділяються з метою збереження і відтворення природніх комплексів чи їх окремих компонентів.

Залежно від об’єкта охорони заказники діляться на:

— ботанічні;

— гідрологічні;

— геологічні;

— зоологічні.

Основні заходи збереження рослинного світу

— національні програми збереження рідкісних та зникаючих видів і міжнародна співпраця у цьомц напрямку;

— видання Червоної та Зеленої книг;

— розширення мережі існуючих та створення нових заповідних об’єктів;

— створення екомережі;

— боротьба з браконьєрством;

— розвиток екотуризму.

Автор: Alina У рубриці: Ботаніка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *