Засновник психології

Психологія

Ознайомившись з матеріалом, Ви дізнаєтеся, хто засновник психології.

Коли виникла психологія як наука?

Основоположником психології, як науки, є Вільгельм Вундт. Він був першим, хто створив експериментальну лабораторію в 1881 році. Цей же рік і є роком народження психології як науки. У своїй лабораторії він використовував наукові методи для вивчення людської поведінки і розуму. Вундт із суміші біології та філософії зробив з психології унікальну, окрему науку.

Людство ще з античних часів займалося вивченням психології. Але як наука психологія досить молода. Ідея нероздільності душі і живого тіла, яку висунув великий філософ Аристотель у своєму трактаті «Про душу», стала основою для розвитку психології. Так, спочатку психологія виступала як наука про душу.

Коли виник термін психологія?

Слово «психологія» утворилося з грецьких слів «психа» (душа) і «логос» (вчення, наука), і воно вперше з’явилося в XVII в. в роботі німецького філософа Християна Вольфа.

Ось основні етапи розвитку психології як науки.

I етап – психологія як наука про душу (більше 2 тисяч років назад).

II етап – психологія як наука про свідомість (з 17 ст.).

III етап – психологія як наука про поведінку виникає в 20 столітті. Завдання психології – ставити експерименти і спостерігати за тим, що можна безпосередньо побачити, а саме за поведінкою, вчинками, реакціями людини (мотиви, що викликають вчинки, не враховувалися).

IV етап – сьогодення – психологія як наука, вивчає об’єктивні закономірності, прояви і механізми психіки. Психологія вивчає внутрішній світ суб’єктивних (душевних) явищ, процесів і станів, усвідомлюваних або не усвідомлюваних самою людиною, а також її поведінку. Таким чином, з плином часу і розвитком науки змінювалося розуміння предмета психології.

Оцініть статтю
Додати коментар