10 речень з дієсловами Правила
5-10 речень з дієсловами у минулому часі
10 речень з дієсловами Правила
5-10 речень з безособовими дієсловами
10 речень з дієсловами Правила
Речення з неозначеною формою дієслова
10 речень з дієсловами Правила
5-10 речень з дієсловами
Приклади абревіатури Правила
Абревіатури: Приклади (Список абревіатур і скорочень)
5-10 речень з абревіатурами Правила
5-10 речень з абревіатурами
Слова з буквою Ґ Правила
Слова з літерою Ґ
Однозначні слова: приклади Правила
Однозначні слова: приклади
речення з багатозначними словами Правила
Речення з багатозначними словами
Багатозначні слова приклади Правила
Багатозначні слова: приклади
питальні речення приклади Правила
5 питальних речень
окличні речення Правила
5 окличних речень
сонорні звуки Правила
Сонорні приголосні звуки: приклади
речення зі словами ввічливості Правила
Речення зі словами ввічливості
особові займенники Правила
Особові займенники: 4 клас
слова з подвоєнням приголосних Правила
Слова з подвоєнням
наголос на другому складі Правила
Слова з наголосом на другий склад
словник важко наголошуваних слів Правила
Словник важко наголошених слів
наголос на перший склад Правила
Слова з наголосом на перший склад
наголос на третій склад Правила
Слова з наголосом на третій склад
речення з паронімами Правила
Речення з паронімами (приклади)
слова з подвійним наголосом Правила
Слова з подвійним наголосом
слова з нульовим закінченням Правила
Слова з нульовим закінченням
речення з омонімами Правила
Речення з омонімами (приклади)
речення з однорідними членами речення Правила
Речення з однорідними членами речення
речення з прислівниками Правила
Речення з прислівниками
Поширені і непоширені звертання Правила
Поширені і непоширені звертання (приклади)
речення з поширеним звертаннями Правила
Речення з поширеним звертанням
речення з числівниками Правила
Речення з числівниками
речення з апострофом Правила
Речення з апострофом
речення з вставними словами Правила
Речення з вставними словами
речення з дієприкметниковим зворотом Правила
Речення з дієприкметниковим зворотом
відносні прикметники приклади Правила
Вiдноснi прикметники: приклади
реченні звертання приклади Правила
10 речень із звертанням (приклади)
головні та другорядні Правила
10 речень з головними і другорядними (приклади)
звукові схеми слів Правила
Звукові схеми слів
слова іншомовного походження з подвоєнням Правила
Слова іншомовного походження з подвоєнням+Речення
спільнокореневі слова Правила
Спільнокореневі слова до слова
Речення з займенниками Правила
Речення з займенниками
Правила
Приклади іншомовних слів з апострофом
Правила
Приклади іншомовних слів з м’яким знаком
слова з м'яким знаком Правила
20 слів з апострофом і м’яким знаком
Правила
Синоніми до прислівників
Правила
Написання прикметникових суфіксів
Правила
Діалог в офіційно-діловому стилі
Правила
Фразеологізми
Правила
Різниця між звуком і буквою
Правила
Речення зі словом навшпиньки
Правила
Речення зі словом шарварок
Правила
Що означає слово ПРОНОЗА? Речення