Частини тіла на англійській мові з транскрипцією

частини тіла англійською мовою Правила англ

Всі частини тіла на англійській мові для дітей та дорослих вивчити доволі складно. Ми зібрали найпопулярніші слова про частини тіла на англійській мові з перекладом та транскрипцією.

Частини тіла на англійській мові

Голова та обличчя

hair [hɛə] — волосся
forehead [‘fɔ:hed] — лоб
eye [aɪ] — око
eyebrow [‘aɪbrau] — брова
eyelid [‘aɪlɪd] — повіка
Iris – зіниця
eyelash [‘aɪlæʃ] — вія
ear [ɪə] — вухо
earlobe [‘ɪələub] — мочка вуха
cheek [tʃi:k] — щока
chin [tʃɪn] — підборіддя
dimple [‘dɪmpl] — ямочка (на щоці, підборідді)
Cheekbone – Вилиця (скула)
 temple [‘templ] — скроня
nose [nəuz] — ніс
nostril [‘nɔstr(ə)l] — ніздря
Mustache – вуса
lip [lɪp] — губа
nape [neɪp] — потилиця
neck [nek] — шия
Beard – борода
mouth [mauθ] — рот
tooth/teeth (мн.) [tu:θ / ti:θ] — зуб/зуби
head [hed] — голова
face [feɪs] — лице, обличчя
Adam’s apple [,ædəmz ‘æpl] — кадик
jaw [dʒɔ:] — щелепа
skull [skʌl] — череп
wrinkle [‘rɪŋkl] — зморшка
freckle [‘frekl] — веснянка

Будь-яка дитина скаже, що в людини не одне, а два ока і не одне, а два вуха. Тому говорячи про очі і вуха в множині, а також про багато інших частин тіла слід додавати закінчення -s.

Eyeeyes
Eyelasheyelashes

Винятком із цього правила будуть слова:

Toothteeth – зуб – зуби

частини тіла англійською

Частини тулуба

chest [tʃest] — грудна клітка / груди
Collarbone – ключиця
breast [brest] — груди
belly/abdomen [‘belɪ/’æbdəmen] — живіт
navel [‘neɪv(ə)l] — пупок
Genitals  [‘dʒenɪtlz]  – генеталії
Pelvis – таз
back [bæk] — спина
Shoulders – плечи
waist [weɪst] — талія
Lower Back – поясниця
Buttocks [bʌtək] – сідниці
groin [grɔɪn] — пах 

Частини ноги та руки англійською

arm [ɑ:m] — вся рука
forearm [‘fɔ:(r)ɑ:m] — передпліччя
elbow [‘elbəu] — лікоть
wrist [rɪst] — зап’ястя
hand [hænd] — кисть руки
finger [‘fɪŋgə] — палець
shoulder [‘ʃəuldə] — плече
armpit [‘ɑ:mpɪt] — пахва
nail [neɪl] — ніготь
thumb [θʌm] — великий палець
little finger [‘lɪtl ‘fɪŋgə] — мізинець (на руці)
index finger [‘ɪndeks ‘fɪŋgə] — вказівний палець
middle finger [ ‘fɪŋgə] — середній палець
ring finger [rɪŋ ‘fɪŋgə] — безіменний палець
cuticle [‘kju:tɪkl] — кутикула

leg [leg] — нога
heel [hi:l] — п’ята
thigh [θaɪ] — стегно (бедро)
knee [ni:] — коліно
shin [ʃɪn] — гомілка
ankle [‘æŋkl] — щиколотка
foot/feet [fut/fi:t] — стопа/стопи
toe/toes [təu] — палець ноги /пальці на ногах
sole [səul] — підошва
toenail [‘təuneɪl] — ніготь на пальці ноги
hip [hɪp] — стегно
kneecap [‘ni:kæp] — колінна чаша
calf/calves [kɑ:f/kɑ:vz] — ікра (ноги) / икрі (ніг)

Внутрішні органи людини англійською

Цікаво! Приблизно 8% вашої ваги (weight) – це кров (blood). – Blood makes up about 8 percent of your total body weight.

brain [breɪn] — мозок
thyroid gland [‘θaɪrɔɪd ɡlænd] — щитовидна залоза
heart [hɑ:t] — серце
lungs [lʌŋs] — легенi
kidney [‘kɪdnɪ] — нирка
pancreas [‘pæŋkrɪəs] — підшлункова залоза
stomach [‘stʌmək] — шлунок
spleen [spli:n] — селезінка
liver [‘lɪvə] — печінка
small intestine [smɔ:l ɪn’testɪn] — тонка кишка
large intestine [lɑ:dʒ ɪn’testɪn] — товста кишка
appendix [ə’pendɪks] — апендикс
duodenum [,dju:əu’di:nəm] — дванадцятипала кишка
 tongue [tʌŋ] — язик
larynx [‘lærɪŋks] — гортань
vocal cords [‘vəʊkl kɔ:dz] — голосові зв’язки
esophagus [i:’sɔfəgəs] — стравохід
throat [θrəut] — горло

Частини тіла на англійській мові з транскрипцією

Анатомія людини англійською 

body [‘bɔdɪ] – тіло
bone [bəun] – кістка
cartilage [‘kɑ:tɪlɪdʒ] – хрящ
muscle [‘mʌsl] – м’язи
artery [‘ɑ:tərɪ] – артерія
blood [blʌd] – кров
ligament [‘lɪgəmənt] – зв’язка
tendon [‘tendən] – сухожилля
nerve [nɜ:v] – нерв
skin [skɪn] – шкіра (людини)
vein [veɪn] – вена
rib [rɪb] – ребро
pelvis [‘pelvɪs] – таз
tailbone [‘teɪlbəun] – куприк
spine [spaɪn] – хребет
rib cage [rɪb keɪdʒ] –грудна клітина
shoulder blade [‘ʃəʊldə bleɪd] – лопатка
collar bone [‘kɒlə bəʊn] – ключиця
biceps [‘baɪseps] – біцепс

Види систем організму людини

respiratory [rɪ’spɪrətri] — дихальна
nervous [‘nɜ:vəs] — нервова
digestive [dɪ’dʒestɪv] — травна
reproductive [,ri:prə’dʌktɪv] — репродуктивна
lymphatic [lɪm’fætɪk] — лімфатична
urinary [‘jʊərɪnri] — сечовидільна
cardiovascular [,kɑ:diəʊ’væskjələ] — серцево-судинна
endocrine [‘endəʊkrɪn] — ендокринна

Види ткан в організмі:

Epithelial tissue (епітеліальна тканина) утворює покриви тіла (skin surface), залози та вистилає порожнини внутрішніх органів (lining of organs).
Connecting tissue (сполучна тканина): кісткова (bone), хрящова тканина (tendon), кров, лімфа (lymph/fat).
Muscle tissue (м’язова тканина) становить основну масу скелетних м’язів (skeletal muscles) та багатьох внутрішніх органів (inner organs).
Nerve tissue (нервова тканина) утворює основну масу головного (brain) та спинного мозку (spinal cord).

Приклади:

I have dark brown eyes. — У мене темно-карі очі.
My teeth є snow white. – У мене білі зуби.
My beard is long and bushy. — Моя борода довга та густа.
My forehead is wide. – У мене високий лоб.
I am a curvy woman. – Я жінка з пишними формами.
У мене є великі cheekbones. – У мене високі вилиці.
My arms are lanky. – У мене довгі руки.

Оцініть статтю
Додати коментар