«De libertate» аналіз (паспорт твору)

«De libertate» аналіз Аналіз твору

Григорій Сковорода «De libertate» аналіз (де лібертате)- тема, ідея, жанр, зміст, художні засоби допоможуть підготувати літературний паспорт. «De libertate» – один із найпопулярніших творів митця про значення волі для кожного. Поезія оспівує і прославляє відомого українського героя лідера національно-визвольної боротьби – Богдана Хмельницького.

«De libertate» аналіз твору (паспорт)

” De libertate” означає “про свободу“ (у перекладі з латинської)

Автор – Григорій Сковорода

Рік написання: 1757

Вид лірики – патріотична лірика

Жанр «De libertate»: ліричний вірш (поет пов’язує волю з боротьбою за національне і соціальне визволення трудящих)

Стиль – бароко

Провідні мотиви:  воля — найбільше багатство, уславлення Б. Хмель­ницького.

Тема «De libertate»: вияв громадянської мужності поета в період посилення кріпацтва, оспівуючи волю як найбільше багатство людини.

Ідея «De libertate»: уславлення Богдана Хмельницького, народного героя, який присвятив своє життя боротьбі за волю і щастя українського народу; утвердження свободи людини як найвищої суспільної цінності.

Основна думка: тільки за умови отримання волі людина почуватиме себе щасливою; ніяке золото не замінить «вольности».

Віршовий розмір – дактиль.

Тип римування – суміжне.

Художні засоби «De libertate»

Риторичні запитання: Що є свобода? Добро в ній якеє?
Риторичний оклик: Слава навіки буде з тобою,Вольності отче, Богдане-герою!
Порівняння: Добро… золотеє.
Звертання: , Богдане-герою!

Образи-символи у творі «De libertate»

  • Богдан Хмельницький (символ вольності);
  • свобода (символ справжнього людського існування);
  • болото (символ матеріального невільного світу).

Зміст «De libertate»

Поезія починається спокійним філософським міркуванням про те, що являє собою воля, яка її цінність:

Що є свобода? Добро в ній якеє?
Кажуть, неначе воно золотеє?
Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,
Проти свободи воно лиш болото.

Дуже показовим є прославлення в цьому вірші Богдана Хмельницького як «батька вольності», як вірного сина українського народу. Поет закінчує твір словами:

О, якби в дурні мені не пошитись,
Щоб без свободи не міг я лишитись.
Слава навіки буде з тобою,
Вольності отче, Богдане-герою!

Таким чином, найбільшою радістю, яка повинна належати людині, є її свобода. Подібний лозунг за часів поступового наступу кріпосництва був дуже своєчасним і завбачливим. У протиставленні золота і свободи, на думку Г. Сковороди, безперечно перемагає свобода. І уособленням вільної людини, яка змогла подарувати надію на волю українцям, є Б. Хмельницький, його і славить митець у цій поезії.

Історія написання «De libertate»

Перебування у селі Ковраї (1755–1759) було важливим етапом у розвитку світогляду Г. Сковороди, у формуванні його естетичного ідеалу. Ковалинський пише, що він тоді повністю «предался любомудрію, то есть исканію истины». Як селянський просвітитель він живе серед народу, проймається його думами і надіями, безповоротно вирішує, що його доля — з народом. Тому антинародний рух 50-х рр. селянські виступи і повстання не могли не відбитися у свідомості вразливого і чутливого до народного життя поета.
У ті часи нерідко траплялося, що вільних людей поміщики самочинно приписували до своїх кріпаків. Ось чому цілком природним були побоювання мандрівного філософа, вихідця із селян, «вольности… лишитись».
Ще живими були в пам’яті народній тяжкі бої за визволення від соціального і національного гноблення польською шляхтою, а вже трудовому селянству царат накинув на шию нове ярмо, ще важче, позбавляючи завойованої вольності. Наказавши зруйнувати Запорозьку Січ, Катерина ІІ розпорядилася навіть саме «наименованіе Сечи и запорожских казаков отдать на вечное забвеніе». Так віддячила порфіроносна вовчиця українському козацтву за героїзм, виявлений ним у російсько-турецькій війні, яка закінчилася за рік перед тим. Це, можливо, було однією з причин,що спонукала поета до написання вірша «De libertate».

Запам’ятай! У творі “De libertate” Г. Сковорода прославляє як батька свободи, як героя Богдана Хмельницького. Він згадується у вірші “De libertate” як символ свободи.
У творі “De Libertate” Г. Сковорода вважає найбільшим благом – свободу.

«De libertate» аудіовірш. Григорій Сковорода

Оцініть статтю
Додати коментар