Різниця між стимулом і мотивацією

Досягти високих результатів неможливо, якщо людина не має зацікавленості. Викликати бажання працювати можна двома способами – мотивацією і стимулюванням. Ці поняття мають ряд відмінностей між собою.

 Відмінність стимулів від мотивів полягає в тому, що стимули характеризують певні блага, а мотиви — прагнення людини отримати їх.

Різниця між стимулом і мотивацією

Спрямованість. Мотивація – це внутрішня зацікавленість, властива конкретній людині, стимул – зовнішній вплив, спрямований на коло суб’єктів.

Зміст. Стимул є позитивним або негативним поштовхом до дії, мотивація може носити тільки позитивний характер.

Існування. Стимул використовується до того моменту, поки його не скасовано, мотивація – до тих пір, поки вона не реалізована.

Мета. Мотивація – задоволення внутрішньої потреби, стимулювання – спосіб впливу на людину.

Належність. Мотивація властива конкретній людині, працівникові, а стимулювання – групі людей, об’єднаних за єдиною ознакою.

Що таке стимул

Стимул — спонукання до дії. Він виступає причиною, що зацікавлює людину у здійснені певної діяльності. Вирішальним для залучення людей до економічної діяльності є грошовий стимул.

Поряд з основними і пріоритетними грошовими стимулами мають місце також інші види стимулів: позаекономічні, пов’язані, наприклад, з ентузіазмом працюючих; моральні, не пов’язані з якоюсь матеріальною нагородою.

Якщо стимули за своїм економічним змістом— об’єктивна категорія, то мотиви мають більш суб’єктивно-ідеальну основу. Мотиви пов’язані з духовними світоглядними основами особистості, зі ступенем розвиненості економічної світоглядності та культури людини.

Гідність особистості, її духовне, наповнене змістом життя— це відправна ланка цивілізованого управління. По суті мотиви це стимули, що пройшли через свідомість людини. Мотиви залежать від моральних якостей людини, життєвого досвіду, поглядів і переконань, традицій та звичаїв, соціальним положенням людини.

Що таке мотивація

Мотива́ція — спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

В управлінні мотива́ція — це процес стимулювання працівників до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань.

Мотивація — це те, що знаходиться в людини “всередині”. Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи може призвести до якісного результату.

 

Оцініть статтю
Додати коментар