Чим молекули відрізняються від атомів

Чим молекули відрізняються від атомів маєть знати школярі, які вивчають  фізику.

Чим молекули відрізняються від атомів

  • Атоми утворюють молекулу. До складу атома входять ядро і електрони, які рухаються по своїх орбітах навколо ядра.
  • Молекули складаються з атомів.
  • Атом має електричний заряд, а молекула нейтральна.
  • Тільки молекула може існувати самостійно.

Близько 2500 тис. років тому вчений Демокрит висунув гіпотезу про існування найменших частинок речовини – атомів (від грецького «атомос» – «неподільний»).

Атоми – це найменші частинки речовини, але разом з тим, мають складну будову.
Вони складаються з найменших частинок матерії: протонів, нейтронів і електронів.
Протони і нейтрони утворюють ядро атома, навколо якого з великою швидкістю обертаються електрони. Майже вся маса атома зосереджена у ядрі.

Зрозуміло, що в природі існують різні атоми, інакше всі речовини були б однаковими.
Учені відкрили понад 110 видів атомів.
Атоми одного виду утворюють хімічні елементи. Кожен хімічний елемент має назву і умовне позначення. Атоми різних хімічних елементів відрізняються кількістю протонів у ядрі. Отже, атом – найменша частинка хімічного елемента, яка зберігає його хімічні властивості.

Російський вчений Дмитро Менделєєв розмістив їх у таблицю, враховуючи масу атомів та їх властивості.

Найбільш поширеними на Землі є Оксиген (кисень), Силіцій (кремній), Алюміній, Ферум (залізо), Кальцій, Натрій, Калій, Магній.

Якщо на Землі існує понад 110 хімічних елементів, то можна припустити, що повинно існувати стільки ж і різних речовин.
Насправді ж існують десятки мільйонів різних речовин, і вчені-хіміки створюють та відкривають нові.
Пояснюється це тим, що атоми можуть об’єднуватись у молекули.
Якщо в молекулі об’єднуються атоми одного хімічного елемента, речовини називають простими.
Атоми різних хімічних елементів утворюють молекули складних речовин – сполук.
Існують молекули, які складаються з сотень тисяч атомів.

Оцініть статтю
Додати коментар