Різниця між ліквідацією та реорганізацією

Різниця між ліквідацією та реорганізацією 

Процеси реорганізації та ліквідації мають багато спільного, хоча юридично є абсолютно різними індивідуальними процедурами, що мають свої особливості. Об’єднує ці процеси лише те, що обидва характеризують припинення діяльності організації. В чому різниця між ліквідацією і реорганізацією зараз спробуємо визначитись.

Відмінність ліквідації від реорганізації?

  • Ліквідація підприємства означає його остаточне і повне припинення діяльності.
  • Процес реорганізації в підсумку теж є ліквідацією підприємства, але в цьому випадку всі права і зобов’язання передаються іншій організації.
  • При реорганізації права та обов’язки організації не перестають існувати, а набувають дещо інакшої форми. При ліквідації ж права і обов’язки «вмирають» разом із підприємством, тому що немає нової організації, якій можна було б їх передати.
  • Важливою відмінністю є причини, за якими проводиться реорганізація і відповідно ліквідація. Реорганізація, як правило, – шлях до нових економічних вигод. Ліквідація ж може мати наступні причини: за рішенням його засновників або органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами, у тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який створено юридичну особу, або з досягненням мети, заради якої вона створена; за рішенням суду у разі допущених при його створенні грубих порушень закону, або здійснення діяльності без належного дозволу або забороненої законом; через банкрутство.

Що таке ліквідація?

Ліквідація – це припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності. Ліквідація підприємства може бути як добровільною, так і в примусовому порядку. Примусова ліквідація компанії відбувається в разі виявлення контролюючими органами грубих порушень законодавства в період діяльності підприємства. При добровільній ліквідації підприємство подає заяву в контролюючі органи, проводить остаточні фінансові розрахунки з постачальниками та замовниками, зводить бухгалтерський баланс до нуля. У процесі ліквідації виникають зобов’язання остаточного розрахунку за своїми заборгованостями, банківськими кредитами, видачі грошових винагород працівникам підприємства, оплати обов’язкових платежів до держбюджету і внесків до інших соціальних фондів.

Що таке реорганізація?

Реорганізація підприємства – це його злиття чи приєднання до іншого, економічно міцнішого підприємства, розподіл на самостійні підприємства або ж перетворення в підприємство іншої форми власності. При злитті організацій юридична особа, яка підлягає реорганізації, передає іншому всі свої права і обов’язки. Цей різновид реорганізації передбачає скорочення управлінських витрат, з’єднання капіталів, економічну ефективність від збільшення масштабів виробництва. Злиття дає можливість збільшити конкурентоспроможність новоствореного підприємства.

Приєднання підприємства як спосіб реорганізації становить передачу зобов’язань і прав від організації, яка припиняє свою діяльність, іншій організації, яка займається господарською діяльністю.

Процедура перетворення припускає зміну правової та юридичної форми організації, що підлягає реорганізації. Це перетворення одного комерційного підприємства в інше зі зміною форми власності або статусу. У цьому випадку новій юридичній особі передаються всі зобов’язання та права від підприємства-попередника.

Тепер ви знаєте, в чому відмінність між реорганізацією і ліквідацією. Підводячи підсумок, можна сказати, що якщо реорганізація – це якісь позитивні зміни в житті організації, то ліквідація – це або санкція за протиправну поведінку, або санкція за неможливість погасити заборгованість перед кредиторами, або результат того, що організація досягла тих цілей, для яких створена , тобто носить скоріше негативний відтінок.

Оцініть статтю
Додати коментар