Розповідь про жирафа на англійській

цікаві факти про жирафа Твори англ.

Розповідь про жирафа на англійській мові з перекладом допоможе підготуватися до уроку.

Розповідь про жирафа англійською мовою

Giraffe is the tallest animal in the world. The Giraffe has a body length of almost 9 to 15 feet. Giraffe has long legs, a sloping back and a very long neck. It has medium sized ears, large eyes and a long muzzle. The male giraffe is called bull while female giraffe is called cow. The baby giraffe is called calf. Giraffe is herbivorous. It uses its long neck and tongue to get leaves on tree. Its favourite types of leaves are from the Acacia tree. It does not drink water as it gets it from leaves. But whenever it drinks water it drinks several gallons at a time. Giraffes also have large hearts. They need these large hearts to pump blood all the way up their long necks. The life span of a giraffe is approximately 25-28 years.

Amazing facts about Giraffe

  • The giraffe is the tallest mammal in the world, with even new-born babies being taller than most humans.
  • A giraffe’s front legs are actually 10% longer than its back legs.
  • Giraffes require the least amount of sleep of any animal. They only need between 10 minutes and 2 hours of sleep a day.
  • Baby Giraffes can stand within half an hour and after only 10 hours can actually run alongside their family.
  • A giraffe’s neck is too short to reach the ground. As a result, it has to awkwardly spread its front legs or kneel to reach the ground for a drink of water.

Твір про жирафа на англійській мові з перекладом

Жираф – найвища тварина в світі. Жираф має довжину тіла майже 9-15 футів. Жираф має довгі ноги, похилу спину і дуже довгу шию. У нього середні вуха, великі очі і довга морда. Самця жирафа називають биком, а жирафу самку називають коровою. Дитину жирафа називають телям.

Жираф травоїдний. Він використовує довгу шию і язик, щоб дістати листя на дереві. Його улюблені види листя – з дерева Акація. Він не п’є воду, оскільки отримує її з листя. Але всякий раз, коли він п’є воду, він випиває кілька галонів за раз. Жирафи також мають великі серця. Їм потрібні ці великі серця, щоб перекачувати кров до їх довгих шийок. Тривалість життя жирафа складає приблизно 25-28 років.

Дивовижні факти про Жираф

Жираф – найвищий ссавець в світі, причому навіть новонароджені немовлята вище, ніж більшість людей.

Передні ноги жирафа насправді на 10% довше задніх ніг.

Жирафи вимагають найменшої кількості сну серед тварин. Їм потрібно всього від 10 хвилин до 2 годин сну в день.

Новонароджений жираф може стояти протягом півгодини після появи на світ, і лише через 10 годин він може прогулюватися разом зі своєю сім’єю.

Шия жирафа надто коротка, щоб дістатися до землі. В результаті, він повинен незграбно розсунути передні ноги або встати на коліна, щоб дістатися до землі, щоб випити води.

Опис жирафа для дітей англійською мовою Ви можете додати через форму коментарів, щоб допомогти іншим учням)

Оцініть статтю
Додати коментар