Галицько-Волинська д. Архив

Культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в 9-14 ст.

Розвиток культури й освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави в 9-14 ст. Особливістю розвитку культури є переважання запозичення і творчого переосмислення візантійських тра­дицій і канонів, хоча основою культури були місцеві елементи, властиві народному світорозумінню. Велика роль дохристиянського культурного

Політичний, соціально-економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в 9-14 ст.

Розвиток суспільно-політичного і господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Найбільшу владу в Київській Русі та Галицько-Волинській державі мали князі. З усіх князів київський князь мав найбільшу владу. Йому корилася решта князів. Такі відносини називають васалітетом, а

Галицько-Волинська держава терміни та поняття ЗНО

Галицько-Волинська держава терміни та поняття ЗНО  Хто такий Баскак? Баскак (від тюркського «представник») — намісник хана Золотої Орди в підвладних країнах у другій половині ХНІ — на початку XIV ст. Його супроводжувати значні військ, загони, проводив облік

Персоналії Галицько-Волинська держава ЗНО

Персоналії Галицько-Волинська держава ЗНО  Хто такий Батий? Батий (Бату, Саїн-хан; 1208-1255) — монгольський хан, полководець. Був онуком Чингізхана. 1236-1242 очолив похід монголо-татарського війська у Сх. та Центр. Європу. 1239 війська Б. здобули і зруйнували Переяс­лав і Чернігів,