Україна в 14-17 ст. Архив

Українські землі наприкінці 17 — у першій половині 18 ст

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИШ XVIII СТ. Гетьманування І. Мазепи 25 літня 1687 р. на козацькій раді гетьманом обрали генерального осавула Івана Мазепу. Він розпочав своє правління з підписання Коломацьких статей. Вони були складені

Українські землі наприкінці 17 ст

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-Х — У 80-ТІ РР. XVII СТ. Гетьманування І. Виговського Після смерті Б. Хмельницького Старшинська рада до повнолітя Юрася Хмельницького обрала гетьманом Івана Виговського, який був генеральним писарем і відзначився в розбудові Генеральної військової

Причини, наслідки національно-визвольної війни

Причини, наслідки національно-визвольної війни українського народу Причини національно-визвольної війни під проводом Хмельницького посилення соціального гноблення (зростання шляхетського землеволодіння, панщини); посилення національно-релігійного гніту (полонізація, окатоличення); невідповідність між набуттям козацтва фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та різким погіршенням його

Початок національно-визвольної війни українського народу

Початок національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст Національно-визвольна війна українською народу. Причини: посилення соціального гноблення (зростання шляхетського землеволодіння, панщини); посилення національно-релігійного гніту (полонізація, окатоличення); невідповідність між набуттям козацтва фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та різким