Україна в 18-19 ст. Архив

Культура України 19 — початку 20 ст.

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ. Основні культурні явища, процеси другої полонини XIX — початку XX ст. Піднесенння української культури. Умови розвитку культури: • буржуазні реформи в імперіях створили кращі умови для культурного розвитку;

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині 19 ст

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. Після поразки революції 1848 р. в Австрійській імперії прийшло десятиліття реакційною правління. У 60-х рр.

Наддніпрянська Україна у 19 ст

НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. Економічне становище України в середині XIX ст. характеризувалося стрімким розпадом кріпосницьких відносин і формуванням ринкових. Гостру кризу п економічному та суспільно-політичному житті посилила невдала для Росії Кримська війна 1853-1856 рр.

Культура України 18 — початку 19 ст.

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. Умови та особливості розвитку культури кінця XVIII — першої половини XIX ст.:  негативний вплив відсутності власної державності, національне гноблення та імперські кордони, що ігнорували українську етнічну територію;  русифікація