Різниця між вірш та проза

Часто можна заплутатися в тому, що є віршами, а що прозою. Спочатку здається все просто: в одного є рима, а в іншого немає. Але існує так званий « білий вірш » або ж японська « хокку » або « танка », де немає ніякої рими і все ж це вірші. Так як відрізнити вірші від прози в цьому випадку і чому це важливо? Почнемо з того, що в пристойному суспільстві легко потрапити в халепу, якщо не до місця назвати одне іншим. З іншого боку, якщо такий казус може бути просто приводом до занесення вас в категорію безграмотних людей, то на іспитах подібна помилка буде коштувати позитивної оцінки.

Визначення вірша і прози

Вірш — це з одного боку організовані рівні відрізки в певній ритмічній тональності. А з іншого — рядок віршованого тексту за певним зразком. Якщо розглянути шкільні визначення, то у звичайного вірша повинна бути рима, але не обов’язково, адже є згадані вище хокку і танка. У японській традиції рима як така зустрічається не так часто, і разом з тим, це теж вірші. Що приводить нас до більш широкого визначення: віршована форма — це короткий запис тієї чи іншої теми (думки), в якій є певна глибина, що розкривається у своїй повноті перед чуйним читачем.

Проза — під цим поняттям ховається не тільки письмова, а й усна мова. При цьому тут немає поділу на рівні відрізки, що зробило б таку запис або вираз віршем. Однак і в прозі є свій певний ритм, але на відміну від вірша, він є приблизним і відноситься до синтаксичної побудови тексту. Якщо простіше, то ритмічна складова прози заснована на періодах, реченнях, абзацах і колонках. Якщо вдатися до першоджерел, то в давньогрецькій літературі будь-яка художня мова або писемність вважалася поезією. У більш пізній період сталося розподіл на прозу і вірші за принципом вираженості віршованої форми.

Порівняння вірша і прози

Почати порівняння вірша з прозою можна з ритму. У віршованій формі ритмічна складова виражена більш повно. Вона відчувається навіть непідготовленим читачам, задає певну тональність і настрій при читанні. У прозі ритм виражений набагато слабкіше, він не так нав’язливий і не настільки сильно впливає на читача.

У віршах зазвичай є рима, хоча і не завжди, але головна відмінність прози в тому, що в ній ніколи немає цієї римованності. Якщо вірші можуть мати вираження « палка- галка », то в прозі подібні включення моментально роблять речення віршованим.

У віршах в стислій формі дається основна думка, яка часто завуальована символізмом, метафорами, порівняннями. Використовуються уособлення, персоніфікація, оксюморони та інші літературні прийоми. У прозі теж може бути подібне, але зазвичай у більш розлогій формі, вона більш описова і інформативна.

Таким чином, різниця між віршами і прозою полягає в наступному:

  • У віршах обов’язково є виражений ритм, а в прозі він не явний, прихований, не завжди відчувається.
  • Рима — відмітна ознака вірша, не дивлячись на окремі форми без неї, а в прозі рима може використовуватися тільки як віршованих вставок.
  • Вірші дають більш стислу завуальовану головну думку за допомогою образів і метафор, а проза більш описова.
  • Рівні відрізки. Сама форма запису віршів тяжіє до рівних коротків відрізків. Проза записується послідовно, широко і не зосереджена в коротких висловах.

Автор: Гнатюк У рубриці: Література

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *