Діалог на англійській мові про подорож

великобританія цікаві факти Твори англ.

Діалог про подорож до Лондона Ви можете скласти використовуючи поданий варіант.

Діалог на англійській мові про подорож до Лондона

 • Bеn: I`m going to drive you through the centre of London today. This is a good opportunity to show you the sights of our capital.
 • Max: It is really very nice of you!
 • Bеn: After driving through the centre of London commercial life I`ll bring you to Trafalgar Square.
 • Max: Fine!
 • Bеn: Look over there. That`s the building of the Royal Exchange.
 • Max: Is this old building still used as the Royal Exchange?
 • Bеn: No, it isn`t. There is a modern Royal Exchange in London at present. It was built recently.
 • Max: What is this large building on the right?
 • Bеn: This is the Bank of England. This bank is over 270 years already. And on the left you can see the Mansion House. It is the residence of our Lord Mayor.
 • Max: What is that interesting building over there?
 • Bеn: That is the St. Paul`s Cathedral. It is one of the finest samples of European architecture.
 • Max: This is a very big cathedral! How long did it take to erect it?
 • Bеn: Thirty-five years.
 • Max: I see Trafalgar Square!
 • Bеn: We will stop here and walk a little.
 • Max: I couldn`t imagine that Trafalgar Square is so big.
 • Bеn: The citizens of London often arrange their meeting in this square. And on the left you can see the National Gallery. This gallery displays pictures of many famous artists.
 • Max: I always wanted to visit this famous gallery.
 • Bеn: Now you have a chance to do it.

Діалог про подорож до Лондона Ви можете перекласти на українську використовуючи перекладач https://m-translate.com.ua

Діалог про подорож до Лондона з перекладом

Бен: Сьогодні я збираюся проїхати з Вами на машині через центр Лондона. Це хороша можливість показати пам’ятки нашої столиці.
Максим: Це дійсно дуже мило з Вашого боку!
Бен: Після того, як ми проїдемо через центр Лондонського комерційного життя, я привезу Вас до Трафальгарської площі.
Максим: Відмінно!
Бен: Подивіться туди. Ця будівля Королівської біржі.
Максим: Це стара будівля все ще використовується як Королівська біржа?
Бен: Ні, не використовується. Зараз у Лондоні є сучасна Королівська біржа. Вона була побудована недавно.
Максим: Що це за великий будинок праворуч?
Бен: Це Банк Англії. Цьому банку вже понад 270 років. А зліва Ви можете побачити великий особняк. Це резиденція нашого лорд-мера.
Максим: А це що за цікавий будинок он там?
Бен: Це Собор святого Павла. Це один з найбільших прикладів європейської архітектури.
Максим: Це дуже великий собор! Скільки потрібно було часу, щоб звести його?
Бен: Тридцять п’ять років.
Максим: Я бачу Трафальгарську площу!
Бен: Тут ми зупинимося і трохи прогуляємося.
Павлов: Я не міг собі навіть уявити, що Трафальгарська площа така велика.
Бен: Жителі Лондона часто організовують на цій площі свої мітинги. А зліва Ви можете побачити Національну галерею. Ця галерея виставляє полотна багатьох знаменитих художників.
Максим: Я завжди хотів відвідати цю знамениту галерею.
Бен: Тепер у Вас є шанс це здійснити.

Діалог на тему “Подорож до Києва” на англійській

Діалог на англійській мові про подорожAgent: Good morning! We begin our tour around Kyiv.

Mrs. Banem: I’d like to know more about Kyiv. Please, give me some information as to the tour around Kyiv.

Agent: Certainly. With pleasure! We’ll show you the most important places of interest.

Mrs. Banem: What places of interest are we going to see in Kyiv?

Agent: We are visiting to see historical and cultural places. They are Kyiv-Pecherska Lavra, the Golden Gates, Podil, St. Volodymyr’s Cathedral, St. Andrew’s Church, St. Sophia’s Cathedral, monuments to Prince Volodymyr, Bohdan Khmelnytsky, Taras Shevchenko.We’ll show you the famous monument to founders of Kyiv – Kyi, Shchek , Khoriv and a young sister Lybid.

Mrs. Banem: What other places of interest are we going to see in Kyiv?

Agent: We’ll show you many beautiful parks, gardens and bridges. For example, Mariinsky Park, Goloseevsky Park, Hydropark, Paton Bridge and Moscow Bridge and others.

Mrs. Banem: There are many cultural places in Great Britain , such as: the museums, the theatres, the cinemas. Due to them we can learn more about our history and culture. Are there any museums or other cultural places in Kyiv?

Agent: Yes, there are. The most popular museums to visit in Kyiv are: the State Historical Museum, Shevchenko State Museum, the Museum of Ukrainian Applied Arts. The cultural heart of our city is Andriyivskyi Uzviz. You can buy Ukrainian souvenirs there.

Mrs. Banem: Thank you. I am going to visit some of the theatres. What do you recommend?

Agent: You can visit the Shevchenko Opera and Ballet House, Ivan Franko Drama Theatre or Lesia Ukrainka Drama Theatre.

Mrs. Banem: Thank you! You’ve been very kind.

Діалог на тему “Подорож до Києва” на англійській з перекладом

Екскурсовод: Доброго ранку! Ми починаємо свою подорож навколо Києва.

Місіс Банем: Я хочу більше дізнатись про Київ. Будь ласка, дайте мені інформацію про екскурсію по Києву.

Екскурсовод: Звичайно. Із задоволенням! Ми покажемо вам найважливіші цікаві місця.

Місіс Банем: Які цікаві місця ми будемо бачити в Києві?

Діалог на англійській мові про подорожЕкскурсовод: Ми відвідуємо історичні та культурні місця. Це Києво-Печерська лавра, Золоті ворота, Поділ, Володимирський собор, Андріївську церкву, Софійський собор, пам’ятники князю Володимиру, Богдану Хмельницькому, Тарасу Шевченку. Ми покажемо вам знаменитий пам’ятник засновникам Київ – Кий, Щек, Хорив та молода сестра Либідь.

Місіс Банем: Які ще цікаві місця ми будемо бачити в Києві?

Екскурсовод: ми покажемо вам багато красивих парків, садів та мостів. Наприклад, Маріїнський парк, Голосіївський парк, Гідропарк, Мост Патона та Московський міст та інші.

Г-жа Банем: Велика Британія має багато культурних місць, таких як музеї, театри, кінотеатри. Завдяки яким ми можемо дізнатися більше про нашу історію та культуру. Чи є у Києві музеї чи інші культурні пам’ятки?

Екскурсовод: Так, є. Найпопулярнішими музеями, що відвідують в Києві, є: Державний історичний музей, Державний музей Шевченка, Музей українського прикладного мистецтва. Культурне серце нашого міста – Андріївський узвіз. Тут можна купити українські сувеніри.

Місіс Баем: Дякую. Я збираюся відвідати деякі театри. Що ви порадите?

Екскурсовод: Ви можете відвідати Будинок опери та балету ім. Шевченка, Драматичний театр ім. Івана Франка або Драматичний театр ім. Лесі Українки.

Місіс Банем: Дякую! Ви були дуже добрі.

Оцініть статтю
Додати коментар