Феромагнетики і які їхні властивості

Фізика

Феромагнетики та їхні властивості впливають на те, яке застосування феромагнетиків. З якою метою застосовують феромагнітні матеріали Ви дізнаєтеся нижче.

Феромагнетики і які їхні властивості

Феромагнетики — це речовини, яким притаманний сильний магнетизм, тобто здатність набувати властивостей магніту, намагнічуватись під дією слабких магнітних полів. До феромагнетиків належать такі метали як нікель, залізо, кобальт, хром, манган, гадоліній та їхні сплави. Існують феромагнетики двох видів: м’які з малою силою розмагнічування (коерцетивною силою) та тверді з великою силою розмагнічування (коерцетивною силою).

Феромагнетики використовують у виробництві постійних магнітів, осердь електромагнітів та трансформаторів.

Для феромагнетиків притаманний нелінійний характер процесу намагнічення.

Властивості феромагнетиків прямо пропорційно залежать від їхньої структури груп атомів, які мають назву домени. Домени мають власну узгоджену орієнтацію елементарних магнітних полів. При взаємодії феромагнетиків з магнітом відбувається намагнічування полів доменів і утворення власного поля речовини. Таке поле є якісно сильнішим, ніж у інших магнетиків, оскільки в них намагнічення відбувається лише частково. Навіть після припинення дії магніта і його магнітного поля на феромагнетик орієнтація полів доменів значною мірою зберігається. В цьому суть залишкового намагнічування. Проте зміна зовнішнього середовища феромагнетика, а саме підвищення температури, призводить до втрати феромагнетиками магнітних властивостей.

Окрім цього для ферромагнетиків притаманний Ефект Барнета – намагнічування під час обертання навіть у відсутності зовнішнього магнітного поля.

У феромагнетиків існують розмагнічений та намагнічений стани. У розмагніченному стані феромагнетик має локальне намагнічення, але не є магнітом. У намагніченному стані феромагнетик є більшою мірою намагніченим – переважна кількість доменів має однакову орієнтацію магнітних моментів. Навіть коли зовнішнє магнітне поле відсутнє намагнічений стан може зберігатися.

Цікаві факти про феромагнетики

До феромагнетиків належать залізо, нікель, кобальт, гадоліній та деякі сплави і хімічні сполуки.

У феромагнетиків внутрішнє магнітне поле може в сотні і тисячі разів перевищувати зовнішнє магнітне поле.

Феромагнітні властивості мають тільки кристалічні тіла.

У рідкому, або газоподібному стані феромагнетики стають парамагнітними.

Матеріал підготувала: cup_of_flowers 

Оцініть статтю
Додати коментар