Правила Архив

Що таке орфограми?

Що таке орфограми в українській мові Ви дізнаєтесь з цієї статті. Що таке орфограма? Орфограма — це правильне написання слів, яке потрібно вибрати з кількох можливих варіантів. Орфограми — це насамперед букви, для правильного написання яких потрібно

Споріднені слова до слова

Споріднені (спільнокореневі) слова до слова РОЗМОВА, МОВА, САДОЧОК, БУДИНОК, ЗЕМЛЯ, ЛІС дібрані і цій статті. Споріднені слова до слова МОВА Мова — мовленевий, мовник, мовлення, мовний, мовно, розмовник, розмовлятимуть, розмовляють, промова, розмова, мовити. Споріднені слова до слова СЛОВАМИ Словами —

Чим відрізняється словосполучення від речення

Чим відрізняється словосполучення від речення? -Речення висловлює закінчену думку, спонукання до дії, питання або емоції. Словосполучення виконує тільки інформативну функцію: називає предмет і його ознаку (міцний сон), об’єкт і суб’єкт мовлення (подруга матері), спосіб дії (швидко йти).

Коли ставиться апостроф?

Коли ставиться апостроф? Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’янський, В’ячеслав, Стеф’юк. Примітка. Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком