Поняття про мотивацію

В нинішньому часі часто зустрічаємо слово «мотивація». В цій статті дізнаємося що таке мотивація.

Поняття мотивація та її види

Мотивація — це фізіологічний стан, який виникає в разі необхідності задовольнити ту чи іншу потребу організму.

Мотивування — це процес впливу на людину з метою спонукання його до певних дій шляхом пробудження в ньому певних мотивів. Мотивування складає серцевину і основу управління людиною. Ефективність управління в дуже великій мірі залежить від того, наскільки успішно здійснюється процес мотивування.

Мотив — це те, що викликає певні дії людини. Мотив знаходиться «всередині» людини, має «персональний» характер, залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх стосовно людини факторів, а також від дії інших, що виникають паралельно з ним мотивів.

Основні задачі мотивації:

— формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці;

— навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутріфірмового спілкування;

— формування в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом з використанням сучасних методів мотивації.

Види мотивації

По відношенню до діяльності мотивація може бути:

— внутрішня,

— зовнішня,

— негативна,

— позитивна.

Зовнішня мотивація — це фінансова винагорода, можливість придбати квартиру, автомобіль та інші блага, підвищення по кар’єрній драбині ит.д. Такі стимули різні на кожному віковому етапі.

А ось внутрішня мотивація — це рух вперед заради самозадоволення. Людина, яким рухає внутрішня мотивація, працює не заради грошей, а для досягнення внутрішньої гармонії, для того, щоб заслужити позитивну оцінку.

Якщо вам обіцяють підняти зарплату за відмінну роботу, то це позитивна мотивація, а от якщо загрожують звільнити, якщо не виконаєте в строк доручення, то це вже негативна мотивація.

Взагалі, існує безліч видів мотивації, більшістю з яких ми користуємося в своєму повсякденному житті. Це і мотивація збереження, і мотив влади, уникнення невдач, досягнень та інші.

 Мотиваційний процес

Мотивація, розглянута як процес, теоретично може бути представлена ​​у вигляді шести наступних стадій.

Природно, такий розгляд процесу носить досить умовний характер, так як в реальному житті немає настільки чіткого розмежування стадій і немає відособлених процесів мотивації.

Перша стадія — виникнення потреб.

Потреба виявляється у виді того, що людина починає відчувати, що йому чогось не вистачає. Виявляється вона в конкретний час і починає «вимагати» від людини, щоб він знайшов можливість і зробив якісь кроки для її усунення. Потреби можуть бути самими різними. Умовно можна розбити на три групи потреб:

— Фізіологічні

— Психологічні

— Соціальні

Друга стадія — пошук шляхів усунення потреби.

Якщо потреба виникла і створює проблеми для людини, то він починає шукати можливості усунути її: задовольнити, придушити, не зауважувати. Виникає необхідність щось зробити, щось зробити.

Третя стадія — визначення цілей (напрямки) дії.

Людина фіксує, що і якими засобами він повинен робити, чого домогтися, що одержати для того, щоб усунути потребу. На даній стадії відбувається ув’язування чотирьох моментів:

— що я повинен одержати, щоб усунути потребу;

— що я повинен зробити, щоб отримати те, що бажаю;

— якою мірою я можу домогтися того, чого бажаю;

— наскільки те, що я можу одержати, може усунути потребу.

Четверта стадія — здійснення дії.

На цій стадії людина витрачає зусилля для того, щоб здійснити дії, які в кінцевому рахунку повинні надати йому можливість одержання чогось, щоб усунути потребу. Тому що процес роботи робить зворотний вплив на мотивацію, то на цій стадії може відбуватися коригування цілей.

П’ята стадія — отримання винагороди за здійснення дії.

На даній стадії з’ясовується те, наскільки виконання дій дало бажаний результат. Залежно від цього відбувається або ослаблення, або зберігання, або ж посилення мотивації до дії.

Шоста стадія — усунення потреби.

Залежно від ступеня зняття напруги, що викликається потребою, а також від того, називає усунення потреби ослаблення або посилення мотивації діяльності, людина або припиняє діяльність до виникнення нової потреби, або продовжує шукати можливості і здійснювати дії по усуненню потреби.

Автор: Alina У рубриці: Анатомія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *