Яка різниця між ревізія та інвентаризація

Ревізія та інвентаризація — два поняття , які використовуються в тих випадках , коли необхідно відстежити рух товарів та іншого майна на підприємстві . У яких ситуаціях проводиться ревізія , а в яких — інвентаризація ? Усе пов’язано з тим, яких саме цілей намагається досягнути комісія , оскільки від цього залежить , які саме дії будуть здійснюватися.

Відмінність (різниця) ревізії від інвентаризації полягає в наступному:

Ревізія проводиться раптово , а інвентаризація — планово .
Ревізія здійснюється зовнішніми контролюючими органами , а інвентаризація — внутрішніми службами.
Метою ревізії є перевірка законності проведених операцій , а метою інвентаризації — пошук помилок в бухгалтерському обліку та їх виправлення .

Що таке ревізія та інвентаризація

Ревізія передбачає проведення контрольних заходів з виявлення законності проведених на підприємстві операцій , тобто розглядається обгрунтованість вчинення господарюючим суб’єктом тих чи інших дій , а також їх правильне відображення на рахунках бухгалтерського обліку . Іншими словами , ревізія досліджує правомірність і відповідність чинному законодавству всіх заходів та операцій, що здійснюються юридичними особами . Ревізія проводиться контролюючими органами раптово , тобто без попередження матеріально — відповідальних осіб .

Інвентаризація проводиться з метою виявлення відхилень фактичних залишків майна від облікових шляхом зіставлення цих показників. Такий захід здійснюється для того , щоб зрозуміти , чи правильно організований бухгалтерський облік на підприємстві та чи якісно він проводиться . Як правило , порядок і строки проведення інвентаризації встановлюються керівником і фіксуються в обліковій політиці.

Порівняння ревізії та інвентаризації

У чому ж різниця між ревізією та інвентаризацією ? Ревізія є раптовим заходом , основною метою якого буде виявлення законності проведених на підприємстві господарських операцій . Як правило , ревізія здійснюється зовнішніми контролюючими органами , а по закінченні складається акт , в якому вказуються всі недоліки , помилки та зловживання з боку господарюючого суб’єкта .

Інвентаризація здійснюється внутрішніми службами організації в плановому порядку , а її основною метою можна назвати контроль над правильністю ведення бухгалтерського обліку та виявлення його «вузьких » місць , тобто тих ситуацій , які є найбільш проблематичними для підприємства . За підсумками інвентаризації складається акт, що підписується всіма членами комісії , в якому зазначаються помилки і недоліки та шляхи їх усунення .

 

Автор: Гнатюк У рубриці: Економіка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *