“Буба” характеристика героїв

буба характеристика героїв Барбара Космовська 7клас

“Буба” характеристика героїв – Буби, дідуся, матері та батька, однокласників та інших допоможе зрозуміти внутрішній світ та розкрити образи героїв.

“Буба” головні герої

  • Дівчина Буба – Агнешка, – головна героїня роману.
  • Марися – матір Буби,
  • Павло – батько Буби,
  • Генрик – дідусь Буби,
  • сестра Олька,
  • подруга Агата,
  • домогосподарка Барташова,
  • подружжя Манчаків.

“Буба” характеристика героїв

Буба 16-річна дівчина. Вона старанно вчить уроки, чемна, слухняна, має зразкового бой-френда, переймається клопотами сестри, виграє на чемпіонаті з бриджу. Буба переживає за азартного дідуся, за непрактичного батька і маму-авантюристку, близьку подругу Агату і сестру Ольгу та продовжує любити їх попри всі витівки.

«Вона не була ані дуже вродливою, ані негарною. Не була й надто високою, хоча низенькою її теж не назвеш. Можна було б сказати, що вона товста, проте гладкою вона також не здавалася»
«Я намагалася позбавитися почуття ревнощів, і розчарування. Тому медитую. Це дає можливість відсторонитися від справ, на які я однаково не можу вплинути».

Характеристика мами Буби

Мама Буби, авторка  «провальних» романів, постійно впадає в певні крайнощі. То вона невпинно пише, то вдягається по-підлітковому й фанатично займається фітнесом, то намагається помолодшати, то переймається модними релігійними віяннями. Мати нагадує Бубі інфантильне наївне дівчисько. Матір зовсім не цікавиться життям доньки, навіть не знає, у якому ліцеї дівчина навчається.

«Не впер­ше ма­ти в при­сут­ності донь­ки роз­мовля­ла са­ма із со­бою, своїм тілом, кол­го­тами й пур­пу­ровим светри­ком. Але во­ни настіль­ки рідко зустріча­лися вдо­ма, що дівчи­на бу­ла вдяч­на їй навіть за пос­тать у дзеркалі, яка час від ча­су зу­пиня­ла пог­ляд на доньці, очіку­ючи схва­лен­ня в та­ких важ­ли­вих спра­вах, як колір шарфи­ка, кот­рий ма­ти са­ме приміря­ла»

Характеристика батька Буби

Батько  Павло  –  телеведучий. Він не здатен сам вибрати собі одяг на роботу  Бубу він помічає частіше, але здебільшого їхні розмови короткотривалі.

« Як твої спра­ви, Бу­бо? Усе га­разд?
Бу­ба по­дума­ла, чи бать­кові спа­ло ко­ли-не­будь на дум­ку, що кож­ну роз­мо­ву він по­чинає од­на­ково. Нібищой­но по­вер­нувся з да­лекої по­дорожі. За­питан­ня, чи все в неї га­разд, бу­ло за­галь­ним, і аж ніяк не за­охо­чува­ло Бу­бу до звірянь».
 
«Уро­ки зро­била? — так ре­агу­вав на її по­яву бать­ко, ко­ли пох­му­рий і по­гано по­голе­ний, до­лав шлях зіспальні до ту­але­ту. Він ніко­ли не че­кав, до­ки донь­ка щось ска­же, тож во­на й не відповіда­ла».

Дідусь Генрик

Дід Генрик здатен не тільки підтримати Бубу в тяжкі хвилини, а й вирішити в родині будь-яку ситуацію завдяки гумору та здоровому глузду. На ділі він завжди виявляється найближчим Бубиним другом, який здатен оцінити й переосмислити будь-яку складну ситуацію.

«Знай, я люблю тебе в десять разів більше, ніж твою матір, і в сто разів – ніж сестру»

Характеристика Барташової

Хоча завдання Бартошової полягає у дбанні про чистоту квартири та приготуванні їжі, саме вона часто розв’язує сімейні конфлікти. Бартошова часто виступає в ролі буркітливої, грубої й незадоволеної жінки, але, попри все, саме вона  втілює дух родини, виступає символічною матір’ю-годувальницею й наставницею.

Характеристика однокласників Буби

Адась – перше кохання і «нещастя» Буби. Нездатний відрізнити справжніх почуттів від легковажних захоплень. Не вміє цінувати почуття Буби. Особливо не переймається навчанням. Не завжди прагне зрозуміти однокласників.

«На­решті те, що Адась, той са­мий, з  яким Бу­ба знай­ома з дит­са­доч­ка і яко­го лю­бить, по­чав зустріча­тися з Й­оль­кою. І що він навіть не по­думав піти з Бу­бою на «Міс Сай­гон», хо­ча в неї бу­ли два квит­ки».

Йолька – легковажна красуня, зайнята своєю зовнішністю. Не обтяжена особливим інтелектом. Запустила навчання. Прагне особливої уваги. Її захоплення порожні і несерйозні. Йолька сміялася над Бубою, використовувала її в своїх цілях, підставляла на уроках, ображала через її уподобання до солодкого.

«По Бубі вид­но, що во­на лю­бить сир­ник,  не втри­мала­ся від злос­ти­вого за­ува­жен­ня Й­оль­ка.
А по мені вид­но, що я люб­лю Бу­бу. І лю­бити­му навіть тоді, ко­ли во­на пог­ли­нати­ме тон­ну сир­ни­ка щод­ня. З род­зинка­ми,  закінчив Мілош, поз­бавля­ючи Й­оль­ку будь-яких ілюзій»
Агата – дівчина, яка чудово розуміє, що такі сімейні проблеми, адже її мати зраджує батькові, той випиває і б’є доньку. Вона не може переодягнутися на фізкультуру, оскільки боїться, що побачать сліди побоїв. Уміє бути справжнім другом.

Мілош – однокласник, який серйозно захоплюється орнітологією. Здатний на співчуття і підтримку. Завжди виявляється поруч з Бубою, коли потрібно. Без слів розуміє друзів. Робить усе по-справжньому, а не напоказ.

Аудіокнига скорочено “Буба”. Барбара Космовська

Оцініть статтю
Додати коментар