Розповідь про дельфіна на англійській мові

Твори англ.

Розповідь про дельфіна на англійській мові з перекладом допоможе підготуватися до уроку.

Розповідь про дельфіна англійською мовою

Dolphins are one of the most beautiful animals in the word.  Dolphins are mammals. They are carnivores (meat eaters). They are bright greenish blue above, and yellow colour on it’s sides. All over the sides of their bodies they have Irregular blue or golden blotches.Their skin is very sensitive and has no protection from bumps or bruises. They have excellent eyesight and hearing.They are warm blooded.

Dolphins can swim up to 260 m. below the surface of the ocean. They eat fish and squid. They  communicate through chirps and whistles. Female dolphins are called cows, males are called bulls and young dolphins are called calves. Dolphins are very social animals. They live in groups formed by 10 to 12 individuals. Dolphins are some of the most playful and intelligent animals on our planet.

Interesting Facts About Dolphins

  1. Bottle nose dolphins are the most common and well known type of dolphin.
  2. The largest dolphin is the “killer whale” (also known as Orca).
  3. Dolphins can stay up to 15 minutes under water, but they cannot breath under the water.

Твір про дельфіна на англійській мові з перекладом

Дельфіни – одні з найкрасивіших тварин в світі. Дельфіни – це ссавці. Вони м’ясоїдні (м’ясоїди). Вони яскраво-зеленувато-блакитного кольору і жовтого кольору з боків. З боків їх тіла є нерегулярні сині або золоті плями. Їх шкіра дуже чутлива і не має захисту від ударів або синців. У них відмінний зір і слух. Вони теплокровні.

Дельфіни можуть плавати до 260 м. нижче поверхні океану. Вони їдять рибу і кальмарів. Вони спілкуються через цвірінькання і свистки. Самок дельфінів називають корови, самців називають биками, а молодих дельфінів називають телятами. Дельфіни – дуже соціальні тварини. Вони живуть в групах, утворених від 10 до 12 осіб. Дельфіни – одні з найбільш грайливих і розумних тварин на нашій планеті.

Цікаві факти про дельфінів

  • Дельфіни Афаліни є найбільш поширеним і відомим типом дельфінів.
  • Найбільшим дельфіном є «косатка» (також відома як Орка).
  • Дельфіни можуть залишатися під водою на 15 хвилин, але вони не можуть дихати під водою.

Опис дельфіна англійською мовою для дітей Ви можете додати через форму коментарів, щоб допомогти іншим учням)

Оцініть статтю
Додати коментар