Розповідь про сову на англійській мові

сова Твори англ.

Розповідь про сову на англійській мові з перекладом допоможе підготуватися до уроку.

Розповідь про сову англійською мовою

The owl is a bird of prey. It has large eyes and a flat face. It has powerful talons which help it to catch and kill prey. It can turn its head as much as 270 degree. It generally active at night. An owl has three eyelids: one for blinking, one for sleeping and one for keeping the eye clean and healthy.
The color of owl’s feathers helps it blend into the environment. A group of owls is called a parliament, wisdom or stud. Baby owls are called owlets. Most owls hunt insects, small mammals and other birds. Some owl species hunt fish. Owls are very quiet in flight compared to other birds of prey

The tiniest owl in the world is the Elf Owl, which is 5 – 6 inches tall and weighs about 1 ½ ounces. The largest North American owl, in appearance, is the Great Gray Owl, which is up to 32 inches tall.

Твір про сову на англійській мові з перекладом

Сова є хижим птахом. Вона має великі очі і плоске обличчя. Вона має потужні кігті, які допомагають їй зловити і вбити здобич. Вона може повертати голову до 270 градусів. Як правило, активні в нічний час. У сови три повіки: одна для миготіння, одна для сну і одна для підтримки чистоти і здоров’я очей.
Колір пір’я сови допомагає їй зливатися з навколишнім середовищем. Група сов називається парламент. Пташеня сови називається совеня. Більшість сов полюють на комах, дрібних ссавців і інших птахів. Деякі види сов полюють на рибу. Сови дуже тихі в польоті в порівнянні з іншими хижими птахами

Найменша сова в світі – Сич-ельф висотою 5-6 дюймів (12-14 см) і важить близько 1 ½ унції (44 грам). Найбільша північноамериканська сова, по зовнішньому вигляду, – Велика Сіра Сова, яка досягає 32 дюймів у висоту.

Опис сови англійською мовою для дітей Ви можете додати через форму коментарів, щоб допомогти іншим учням)

Оцініть статтю
Додати коментар