“Тронка” Гончар сюжет

тронка аналіз 11 клас

«Тронка» – роман у новелах, написаний в 1963 році українським письменником Олесем Гончаром

“Тронка” Олесь Гончар сюжет

Роман став першим великим твором О. Гончара, присвяченим сучасному мирному життю. Побудований у вигляді своєрідного «вінка новел», які розкривають різні сторони життя простих людей, мешканців українських степів, роман малює цілу панораму характерів, образів, ситуацій.

Дванадцять новел «Тронки» – це дванадцять завершених історій, об’єднаних авторським задумом, а також загальним героєм, проблемою, темою. Так, у новелах «Азбука Морзе» і «Залізний острів» діють одні і ті ж герої – Тоня і Віталік. Інші новели вибудовують кістяк окремої сюжетної лінії, її вузлові моменти. Наприклад, зображенню «динозавра періоду культу особи» майора Яцуби, його стосунків з дочкою, присвячені розділи «Пікетажистка» і «Тут багато неба». dovidka.biz.ua Цим досягається цілісність твору, його наскрізний сюжет.

Скріплює роман і просторова точка, зображена письменником, – то конкретний куточок Таврійського степу, де живуть і трудяться робітники радгоспу, будівельники каналу, ракетники. Часові виміри твори охоплюють сучасне, минуле і майбутнє. Це епізоди багатої подіями історії причорноморських степів, роки Великої Вітчизняної війни, які проектуються на день сьогоднішній, «одне літо людського життя». Така паралель яскраво ілюструє, на думку письменника, зв’язок часів і поколінь, допомагає глибше зрозуміти проблематику сьогодення.

Кожна з новел досліджує певний характер – старий Горпищенко, Дорошенко, Лукія, Віталік, Тоня, Уралов; показує його сутність через ставлення до насущних питань середини XX століття: створення і руйнування, екології, гармонії природи і людини, відношенню людини до праці, як мірила духовності, стосункам батьків і дітей, війни і миру. Саме жанрова специфіка твору дала письменникові можливість вільно оперувати багатим життєвим матеріалом, покладеним в його основу, масштабно відтворити панораму життя.

У «Тронці» вперше в українській літературі гостро ставиться проблема викорінення сталінізму, боротьби старого з новим. На хвилі хрущовської відлиги роман був удостоєний Ленінської премії (1964).

Оцініть статтю
Додати коментар