Твір про США на англійській мові

Англ. мова

США твір на англійській мові з перекладом допоможе дізнатися головні факти про цю країну. Твір про Америку на англійській мові можна доповнити цікавими фактами.

Твір про США на англійській мові

The United States of America (USA) is a country comprising 50 states, a federal district.

The United States is the world’s  fourth-largest nation by total area, ranking behind Russia and Canada and China. Most of the country is located in central North America between Canada and Mexico. With an estimated population of over 328 million, the U.S. is the third most populous country.

The capital is Washington, D.C., and the most populous city is New York City.

The climate of the country is varied. In the southern part it is subtropical while the northern part has very cold weather in winter.

This great country has a lot of mountains, rivers, lakes. The main mountains are the Appalachians and the Cordilleras. The longest rivers are the Mississippi and the Missouri.

The mineral resources vary from precious gold and rare uranium to common lead and zinc. Coal, oil, iron, copper and other minerals are abundant. They form basis of modern industry.

The USA is a country of highly developed industry and agriculture. The main industrial centres are Chicago and Detroit, with their greatest automobile company “General Motors”.
The USA is the leading producer of copper and oil and the worlds second producer of iron ore and coal. On the industrial enterprises of the country they produce aircrafts, cars, textiles, radio and television sets, weapon, furniture, and paper.

America gave the world a lot of great people, such as Abraham Lincoln, James Fenimore Cooper, Ernest Hemingway and Martin Luther King. This list is endless. We should not forget about Christopher Columbus, because he had discovered this previously unknown continent.

Твір про США на англійській мові з перекладом

Сполучені Штати Америки (США) – країна, що включає 50 штатів, федеральний округ.

Сполучені Штати є четвертою за величиною країною у світі за загальною площею, поступаючись Росії та Канаді та Китаю. Більша частина країни розташована в центральній Північній Америці між Канадою та Мексикою. З приблизно 328 мільйонами населення, США є третьою за чисельністю країною.

Столиця – Вашингтон, округ Колумбія, а найбільш населене місто – Нью-Йорк.

Клімат країни різноманітний. У південній частині він субтропічний, тоді як у північній частині взимку дуже холодна погода.

У цій великій країні багато гір, річок, озер. Головні гори – Аппалачі та Кордильєри. Найдовші річки – Міссісіпі та Міссурі.

Мінеральні ресурси відрізняються від дорогоцінного золота та рідкого урану до звичайного свинцю та цинку. Вугілля, нафта, залізо, мідь та інші корисні копалини теж в достатку. Вони складають основу сучасної промисловості.

США – країна високорозвиненої промисловості та сільського господарства. Основні промислові центри – Чикаго і Детройт, з їх найбільшою автомобільною компанією “General Motors”.
США є провідним виробником міді та нафти та другим у світі виробником залізної руди та вугілля. На промислових підприємствах країни виробляють літаки, машини, текстиль, радіо- і телевізори, зброю, меблі та папір.

Америка подарувала світові безліч чудових людей, таких як Абрахам Лінкольн, Джеймс Фенімор Купер, Ернест Хемінгуей та Мартін Лютер Кінг. Цей список нескінченний. Не слід забувати про Христофора Колумба, адже він виявив цей невідомий раніше континент.

Оцініть статтю
Додати коментар