Розповідь про Канаду на англійській мові

Англ. мова

Твір про Канаду на англійській мові допоможе дізнатися головну інформацію про цю країну. Канада твір на англійській мові можна доповнити цікавими фактами.

Канада розповідь на англійській мові

Canada is a country in the northern part of North America. It is in fact one of the world’s largest countries.

The capital is Ottawa; the main cities are Toronto, Montreal and Vancouver.

About 29 million people live in Canada. About 80% of the population live within 320 km of the southern border. Much of the rest of Canada is uninhabited or thinly populated because of severe natural conditions.

Canada is often called the “Land of the Maple Leaf”. The maple leaf is the national emblem of Canada. The story of Canada goes back over 400 years. The French were the first settlers to this country. In 1759 Canada became a part of the British Empire. In 1931 became independent from Britain. Today Canada is an independent federative state, consisting of 10 provinces and 2 territories. It is a member of the Commonwealth, headed by the Queen of Great Britain.

Canada’s climate varies widely across its vast area, ranging from Arctic climate in the north to hot summers in the southern regions, with four distinct seasons.

The two official languages are English and French.

Canada is the second largest oil reserve holder after Saudi Arabia.
Canada is the leader in uranium mining. And uranium is used in nuclear power plants for producing electricity.

Canada is the world leader of Hydro Electricity which uses the power of the water to produce electricity.
Canada is second in sawn softwood production after the USA.

Canada is a country with very high standards of living. This country is particularly advanced in the areas of health, education, social protection and human rights.

Канада текст на англійській мові з перекладом

Канада – країна в північній частині Північної Америки. Насправді це одна з найбільших країн світу.

Столиця – Оттава; основні міста – Торонто, Монреаль та Ванкувер.

У Канаді проживає близько 29 мільйонів людей. Близько 80% населення проживає в межах 320 км від південного кордону. Значна частина решти Канади малонаселена через суворі природні умови.

Канаду часто називають «землею кленового листа». Кленовий лист – національна емблема Канади. Історія Канади налічує понад 400 років. Французи були першими переселенцями в цю країну. У 1759 р. Канада увійшла до складу Британської імперії. У 1931 р. стала незалежною від Британії. Сьогодні Канада – незалежна федеративна держава, що складається з 10 провінцій та 2 територій. Це член Співдружності на чолі з королевою Великобританії.

Клімат Канади сильно варіюється на великій території, починаючи від арктичного клімату на півночі і закінчуючи жарким літом у південних регіонах з чотирма різними сезонами.

У Канаді дві офіційні мови – англійська та французька.

Канада – друга за величиною запасів нафти після Саудівської Аравії.
Канада є лідером у видобутку урану. А уран використовується на атомних електростанціях для виробництва електроенергії.

Канада є світовим лідером по ГЕС, тобто найбільше використовує силу води для виробництва електроенергії.
Канада займає друге місце по виробництву пиломатеріалів хвойних порід після США.

Канада – країна з дуже високим рівнем життя. У цій країні особливо розвинені галузі охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та прав людини.

Оцініть статтю
Додати коментар

  1. Дружок

    Це найкраща розповідь про Канаду дуже дякую вам

    Відповіcти