Значення кругообігу речовин в природі

найбільше озеро україни Природознавство

Яке значення має кругообіг речовин в природі Ви дізнаєтеся з цієї статті.

Значення кругообігу речовин

Розрізняють 2 кругообіги речовин в природі – великий (геологічний), який відбувається в результаті впливу абіотичних факторів, малий (біотичний), який відбувається завдяки участі живих організмів.

Розповідь про кругообіг речовин в природі почнемо з їх короткого опису. Отже, геологічний великий кругообіг обумовлений взаємною дією глибинної енергії Землі і сонячної енергії. Він відповідає за перерозподіл речовин між глибокими горизонтами Землі і біосферою. Цей круговорот відбувається протягом мільйонів років. В ході його гірські породи руйнуються, вивітрюються і, врешті-решт, потоки води Світового океану їх змивають. В океані породи осідають на дно і утворюють осадові породи. Тільки маленька їх частинка повертається на сушу з живими організмами, які виловлює людина або інші тварини. Підняття морського дна і опускання материків призводять до повернення морських відкладень на сушу, і великий кругообіг починається знову.

Малий кругообіг є частиною великого кругообігу. Він здійснюється тільки в межах біосфери. Швидкість процесів, щоо відбуваються, відбувається значно вище. Його суть полягає в наступному – жива речовина утворюється з неорганічних сполук в ході фотосинтезу і перетворення органічної речовини в процесі розкладання знову в неорганічні сполуки. У малому кругообігу деяка частина речовини виключається з нього і закріплюється в осадових відкладеннях за допомогою геохімічних процесів або переноситься в океан.

Яке значення кругообігу речовин в природі?

Кругообіг відбуваються протягом всієї історії планети і являє собою циклічний процес, який весь час повторюється. Завдяки кругообігу відбувається перетворення і переміщення хімічних елементів, їх сполук. Кругообіг забезпечує розвиток життя на Землі. Колообіги формують природні умови на планеті. Вчені виділяють кілька функцій кругообігу:

  • забезпечують функціонування основних газів атмосфери – кисню, азоту та підземних газів
  • відповідають за окислювально-відновні процеси на планеті
  • сприяють розмноженню, зростанню і переміщенню в просторі живих речовин
  • впливають на біогеохімічну діяльність людини

Сподіваємося, що з цієї статті Ви дізналися, яка роль кругообігу речовин в природі.

Оцініть статтю
Додати коментар