Київська Русь Архив

Культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в 9-14 ст.

Розвиток культури й освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави в 9-14 ст. Особливістю розвитку культури є переважання запозичення і творчого переосмислення візантійських тра­дицій і канонів, хоча основою культури були місцеві елементи, властиві народному світорозумінню. Велика роль дохристиянського культурного

Політичний, соціально-економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в 9-14 ст.

Розвиток суспільно-політичного і господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Найбільшу владу в Київській Русі та Галицько-Волинській державі мали князі. З усіх князів київський князь мав найбільшу владу. Йому корилася решта князів. Такі відносини називають васалітетом, а

Розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського князівств ЗНО

Після політичного розпаду Київської Русі кожне з князівств почало більш самостійний економічний та культурний розвиток. Розвиток Київського князівства ЗНО: Київ залишався в ХІІ-ХІІІ сі. одним з найбільших і най багатших європейських міст, близько 50 тис. мешканців, резиденція

Причини та сутність політичної роздробленості Київської Русі ЗНО

Після смерті Мстислава сина Володимира Мономаха все більшою владою починають користуватися князі на місцях, що сильно підсилює міжусобну ворожнечу. Це сприяє початку формування роздробленості Київської Русі. Причини та сутність політичної роздробленості Київської Русі ЗНО: розвиток феодального землеволодіння,