Розповідь про вовка на англійській мові

Розповідь про вовка на англійській мові з перекладом допоможе підготуватися до уроку.

Розповідь про вовка англійською мовою

A wolf is the largest carnivorous animal of the dog family. The wolf is a strong and powerful animal. The weight and size of a wolf can vary greatly worldwide. It has strong jaw and sharp teeth with a bushy tail. It has very keen eyesight. The wolf eats mostly deer, elk, beaver and moose. A wolf can eat up to 9kg on one meal alone. This includes the bones, fur and meat.

The life span of a wolf is 12-14 years. The wolves are highly social animals that live in small groups called packs.

Wolves are not particularly fast, with a top speed of about 45km/h. They instead rely on its hearing and sense of smell to detect prey. They have remarkable powers of endurance and are known to follow their target all day and night if necessary.

Твір про вовка на англійській мові з перекладом

Вовк — найбільша м’ясоїдна тварина сімейства собак. Вовк — сильна і потужна тварина. Вага та розмір вовка можуть сильно відрізнятися в усьому світі. У нього сильна щелепа і гострі зуби з густим хвостом. Він має дуже гострий зір. Вовк їсть переважно оленів, лосів, бобрів і лосів. Вовк може з’їсти до 9 кг тільки за один раз. Це включає кістки, шерсть і м’ясо.

Тривалість життя вовка становить 12-14 років. Вовки — дуже соціальні тварини, які живуть в невеликих групах, які називаються зграями.

Вовки не дуже швидкі, максимальна швидкість близько 45 км /год. Замість цього вони покладаються на свій слух і нюх, щоб виявити здобич. Вони мають чудові здібностями до витривалості і, як відомо можуть переслідувати ціль весь день і ніч.

Опис вовка англійською мовою для дітей Ви можете додати через форму коментарів, щоб допомогти іншим учням)

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Твори англ.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *