Розповідь про слона на англійській мові

розповідь про слона на англійській мові Твори англ.

Розповідь про слона на англійській мові з перекладом допоможе написати твір опис про найбільшу тварину на суші.

Розповідь про слона англійською мовою

An elephant is a very huge animal. The largest elephant on record weighed about 24,000 pounds (10,886 kg)with a height of 13 feet (3.96 m). It has four legs like pillars, two large ears, a long trunk and a short tail. The male elephant has two long teeth known as tusks.

An elephant can smell water 3 miles away. An elephant could carry up to 2 gallons of water in its trunk.

They eats leaves, plants, grains etc. Elephants are generally found in the jungle. The elephant is very useful animal to man. It carries heavy loads. It has a long life span. It lives for more than one hundred years. It is a good friend to mankind. Elephants love water. They like to swim, dive into the water and find great fun in fighting the waves.

Твір про слона на англійській мові з перекладом

слон інформаціяСлон – дуже велика тварина. Найбільший слон важив близько 24 000 фунтів (10 886 кг) з висотою 13 футів (3,96 м). У слонів чотири ноги, як стовпи, два великих вуха, довгий хобот і короткий хвіст. У самця слона два довгих зуба, відомі як бивні.

Слон може відчувати запах води за 3 милі. Слон може нести до 2 галонів води в хоботі.

Вони їдять листя, рослини, зерно і т. д. Слони зазвичай зустрічаються в джунглях. Слон – дуже корисна тварина для людини. Він несе важкі вантажі. Він живе понад сто років. Це хороший друг для людства. Слони люблять воду. Вони люблять плавати, пірнати у воду і отримувати задоволення борючись з хвилями.

Твір-опис слона на англійській мові

слонElephant is the largest animal on land.
The elephant is a very intelligent and obedient creature
The elephant has four legs, two small eyes, two big ears, a trunk, and a small tail.
All four legs of the elephant are very thick and wide.
Elephant’s eyes are very small compared to their body.
Elephant’s ears are like big wings.
Elephant’s trunk is very useful.
Elephants drink and eat with the help of the trunk.
An elephant eats fruit, grass, and grains.
The lifespan of elephants is around 5-70 years.
An elephant is a good learner.
They are friendly to humans.

Слон — найбільша тварина на суші.
Слон – дуже розумна і слухняна істота
У слона чотири ноги, два маленькі очі, два великі вуха, хобот і маленький хвіст.
Всі чотири ноги у слона дуже товсті і широкі.
Очі слона дуже малі порівняно з їх тілом.
Вуха слона схожі на великі крила.
Хобот слона дуже корисний.
Слони п’ють і їдять за допомогою хобота.
Слон їсть фрукти, траву і зерно.
Тривалість життя слонів становить 5-70 років.
Слон добре навчається.
Вони доброзичливі до людей.

Опис слона англійською мовою для дітей Ви можете додати через форму коментарів, щоб допомогти іншим учням)

Оцініть статтю
Додати коментар