Розповідь про пінгвіна на англійській мові

Розповідь про пінгвіна на англійській мові з перекладом допоможе підготуватися до уроку.

Розповідь про пінгвінів англійською мовою

The Penguin is a flightless aquatic bird. Penguin has no wings but flippers to help to swim in water. Penguins have black and white colour with short body. Penguins have more feathers than most other birds, averaging approximately 70 feathers per square inch.

They generally found in Southern Hemisphere, where they can catch their food from water. They are carnivorous. They eat seafood like fish, squid and shrimp. Penguins do not have teeth.

They drink sea water. Penguins are social birds and found in groups. They can live 15-20 years depending on species. Penguins spend three fourth of his life in water.

Penguin nesting areas are called “rookeries” and may contain thousands of pairs of birds.

They are the fastest swimming birds.

Твір про пінгвіна на англійській мові з перекладом

Пінгвін – нелітаючий водний птах. У пінгвіна немає крил, але ласти допомагають йому плавати у воді. Пінгвіни мають чорний і білий колір з коротким тілом. У пінгвінів більше пір’я, ніж у більшості інших птахів, в середньому близько 70 пір’ін на квадратний дюйм.

Вони зазвичай зустрічаються в південній півкулі, де вони можуть зловити свою їжу з води. Вони м’ясоїдні. Вони їдять морепродукти, такі як рибу, кальмари і креветки. У пінгвінів немає зубів.

Вони п’ють морську воду. Пінгвіни є соціальними птахами і зустрічаються в групах. Вони можуть жити 15-20 років в залежності від виду. Пінгвіни проводять три чверті свого життя у воді.
Області гніздування пінгвінів називаються «лежбищами» і можуть містити тисячі пар птахів.

Це найшвидші плаваючі птиці.

Опис пінгвіна англійською мовою для дітей Ви можете додати через форму коментарів, щоб допомогти іншим учням)

Оцініть статтю
Додати коментар