Розповідь про повінь на англійській мові

Твори англ.

Твір про повінь на англійській мові допоможе підготуватися до уроку. Повідомлення про повінь на англійській мові викладено нижче.

Розповідь про повінь на англійській мові

What is a flood?

It is a natural event or occurrence where a piece of land (or area) that is usually dry land, suddenly gets submerged under water. Some floods can occur suddenly and recede quickly.

When floods happen in an area that people live, the water carries along objects like houses, bridges, cars, furniture and even people. It can wipe away farms, trees and many more heavy items.

Floods occur at irregular intervals and vary in size, duration and the affected area.

In less than an hour, strong rain can turn an ankle deep creek into an unstoppable 30-foot-high swell that overpowers everything in its path.

Floods occur all over the world. Causes of floods include hurricanes, broken levees or dams, rapidly thawing snow, ice jams, and heavy slow moving rain or repeated rains. A flood can happen in a few minutes, hours, days, or over weeks.

No matter how quickly it happens or the cause, flooding is deadly. Floods kill more people and causes more damage than other severe weather related events. Many die trying to drive or walk through a flooded area. Just six inches of water can knock a person off their feet. Just two feet of water can carry a car away.

Твір про повінь на англійській з перекладом

Що таке повінь?

Це природне явище, коли ділянка землі (або зона), яка зазвичай є сушею, раптово занурюється під воду. Деякі повені можуть виникати раптово і швидко відступати.

Коли в районі, де живуть люди, відбуваються повені, вода проникає уздовж таких об’єктів, як будинки, мости, автомобілі, меблі і навіть люди. Це може пошкодити ферми, дерева і багато інших важких предметів.

Повені відбуваються з нерегулярними інтервалами і розрізняються за розміром, тривалістю та зоною ураження.

Менш ніж за годину сильний дощ може перетворити глибокий струмок по щиколотку в незупинну хвилю висотою 30 футів, яка долає все на своєму шляху.

Повені відбуваються в усьому світі. Причини повеней включають урагани, зламані дамби або греблі, швидке танення снігу, крижані затори і сильний повільний дощ або повторювані дощі. Повінь може статися через кілька хвилин, годин, днів або протягом декількох тижнів.

Незалежно від того, як швидко це відбувається або яка причина, повінь смертельна. Повені вбивають більше людей і завдають більше шкоди, ніж інші суворі погодні явища. Багато хто помирає, намагаючись проїхати або пройти через затоплену місцевість. Всього шість дюймів води можуть збити людину з ніг. Всього два фути води можуть забрати машину.

Оцініть статтю
Додати коментар