Чим відрізняється рослинна клітина від тваринної

У рослинної і тваринної клітини існують загальні органели, такі як ядро,ендоплазматична сітка, рибосоми, мітохондрії, апарат Гольджі. Однак суттєві відмінності рослинної клітини і тваринної клітини існують.

Чим відрізняється рослинна клітина від тваринної

Рослинна клітина як і тваринна, оточена цитоплазматичної мембраною, але крім неї обмежена товстої клітинної стінкою, що складається з целюлози, якої немає у тварин клітин.

Накопичують клітинний сік вакуолі є як у рослинних, так і в тваринних клітинах, але в тваринних клітинах вони виражені слабо.

Переважання синтетичних процесів над процесами звільнення енергії — це одна з найбільш характерних особливостей обміну речовин рослин. Первинний синтез вуглеводів з неорганічних речовин здійснюється в пластидах. Так, в тваринних клітинах, на відміну від рослинних, відсутні такі пластиди: хлоропласти (відповідають за реакцію фотосинтезу, відповідають за накопичення крохмалю) і хромопласти (надаютьзабарвлення плодам і квітам рослин).

Спільні ознаки рослинної та тваринної клітини

1)     мембранна будова органоїдів;

2)     наявність сформованого ядра, що містить хромосомний набір;

3)     схожий набір органоїдів, характерний для всіх еукаріот;

4)     подібність хімічного складу клітин;

5)     схожість процесів непрямого поділу клітини (мітоз);

6)     схожість функціональних властивостей (біосинтез білка), ви­користання перетворення енергії;

7)     участь у процесі розмноження.

Відмінні ознаки рослинної та тваринної клітини

Органоїди Рослинна клітина Тваринна клітина
Целюлозна клі­тинна стінка Розташована поверх клі­тинної мембрани Відсутня
Пластиди Хлоропласти, хромопла- сти, лейкопласти Відсутні
Спосіб жив­лення Автотрофний (фототроф- ний) Гетеротрофний (сапро- трофний, паразитичний)
Клітинний центр У нижчих рослин В усіх клітинах
Включення Запасні поживні речо­вини у вигляді зерен крохмалю, белка, кра­пель олії, вакуолі з клі­тинним соком; кристали солей Запасні поживні речовини у вигляді зерен і крапель (білки, жири, вуглевод глі­коген); кінцеві продукти обміну, кристали солей; пігменти
Вакуолі Крупні порожнини, заповнені клітинним со­ком — водним розчином різних речовин, що є за­пасними або кінцевими продуктами. Осмотичні резервуари клітини Скоротливі, травні вакуо­лі. Звичайно дрібні
Синтез АТФ У хлоропластах, мітохондріях У мітохондріях
Особливості об­міну речовин Процеси синтезу мають перевагу над процесами розпаду Процеси синтезу мають перевагу над процесами розпаду

Тепер ви знаєте чим різняться клітини тварин і рослин 

Автор: Alina У рубриці: Ботаніка
Коментарі:
  1. 2 года ago
    • 9 месяцев ago

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *