Ознаки епохи Відродження

Відро́дження, або Ренеса́нс — культурно-філософський рух кінця Середньовіччя — початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.

Головні ознаки епохи Відродження

· Великі наукові та географічні відкриття;

· створення національних держав, розвиток світової торгівлі;

· формування літературних мов нації;

· відродження античної спадщини;

· виникнення нової свідомості — гуманізму;

· ідеал людини — усебічно розвинена особистість;

· у центрі уваги літератури й мистецтва — людина, її внутрішній світ (в античності — людина і її зовнішній світ).

Специфіка епохи Відродження

  • Відродження інтересу до Античності;
  • Обґрунтування права науки і розуму на незалежність від церкви;
  • Антропоцентризм замість теоцентризму;
  • Світський характер культури та літератури;
  • Спроби компромісного поєднання надбання античності давньоримського варіанта з християнською ідеологією католицизму

 

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *