Що таке прокаріоти?

Організми, що мають клітинну будову, діляться на дві групи: доядерні (прокаріоти) і ядерні (еукаріоти). Прочитавши статтю, ви дізнаєтеся що називають прокаріотами, яка їх будова, різноманітність та значення в природі.

Що таке прокаріоти?

Прокаріоти — це організми, що не мають сформованого клітинного ядра, покритого оболонкою, і типового хромосомного апарату. У них є єдина багаторазово перекручена кільцева молекула ДНК в комплексі з небагатьма молекулами білка, яку іноді теж називають хромосомою.

Прокаріотичні організми вивчає наука бактеріологія.

Будова клітини прокаріотів

прокаріоти та еукаріоти

Основний генетичний матеріал прокаріотів (від греч. Про — до і каріон — ядро) знаходиться в цитоплазмі у вигляді кільцевої молекули ДНК. Ця молекула (нуклеоид) не оточена ядерною оболонкою, характерною для еукаріот, і прикріплюється до плазматичної мембрани. Таким чином, прокаріоти не мають сформованого ядра. Крім нуклеоїда в прокариотичній клітині часто зустрічається невелика кільцева молекула ДНК, названа плазмідою. Плазміди можуть переміщатися з однієї клітини в іншу і вбудовуватися в основну молекулу ДНК.

Деякі прокаріоти мають вирости плазматичної мембрани: мезосома, ламелярні тилакоїди, хроматофори. В них зосереджені ферменти, що беруть участь у фотосинтезі і в процесах дихання.

Клітини прокаріот мають невеликі розміри, їх діаметр становить 0,3-5 мкм.

Із зовнішнього боку плазматичної мембрани всіх прокаріот (за винятком мікоплазм) знаходиться клітинна стінка. Вона складається з комплексів білків і олігосахаридів, покладених шарами, захищає клітину і підтримує її форму. Від плазматичної мембрани вона відокремлена невеликим міжмембранним простором.

В цитоплазмі прокаріотів виявляються тільки немембранні органели рибосоми. За структурою рибосоми прокаріот і еукаріот подібні, однак рибосоми прокаріотів мають менші розміри і не прикріплюються до мембрани, а розташовуються прямо в цитоплазмі.

Багато прокаріотів рухливі і можуть плавати або ковзати за допомогою джгутиків.

Розмноження прокаріотів

При розмноженні прокаріотів відбувається розподіл клітини навпіл, іноді брунькування. Прокаріоти розмножуються з величезною швидкістю. Так, при сприятливих умовах їх клітини діляться кожні 20-30 хвилин. Тому вони здатні швидко збільшувати свою чисельність за короткий проміжок часу.

При несприятливих умовах на поверхні бактеріальної клітини утворюється щільна багатошарова оболонка. Усі життєві процеси припиняються в клітці, вона не ділиться. Так формується спора. У вигляді спори прокаріотична клітина може жити тривалий час, вона витримує дію високих чи низьких температур, посуху. При сприятливих умовах оболонка спори руйнується, і процеси життєдіяльності в клітині поновлюються.

Різноманітність прокаріотів

В даний час  прокаріоти по типу живлення діляться на:

— прокаріоти-автотрофи,

— хемоавтотрофи,

— органотрофи,

— паразити.

Перетворюючи різні сполуки, прокаріоти отримують необхідну для них енергію з поживними речовинами. Більшість з них здійснює це, окислюючи готові органічні речовини (органотрофи). Деякі прокаріоти, наприклад, безбарвні сіркобактерії, залізобактерії, нітрифікуючі бактерії, отримують енергію внаслідок окислення неорганічних речовин. Це хемоавтотрофи. Інші прокаріоти-автотрофи, подібно до рослин, синтезують органічні сполуки з неорганічних, використовуючи енергію світла так, як зелені сіркобактерії та ціанобактерії.

Поширення прокаріотів

Прокаріоти поширені скрізь, вони навіть здатні існувати в тих умовах, де інші організми взагалі не зустрічаються. Наприклад, деякі види живуть у гарячих джерелах, температура води яких досягає +90 ° С. Клітини особливих бактерій виявлені в нафтоносних пластах на глибині декількох кілометрів.

Роль прокаріотів у природі та житті людини

Прокаріоти грають величезну роль у всій біосфері Землі і, безсумнівно, були предками еукаріот — організмів із оформленим ядром. Вважають, що мітохондрії — енергетичні станції еукаріотних клітин походять від симбіотичних прокаріотів — аеробних бактерій, а хлоропласта вищих рослин — з таких же симбіотичних ціанобактерій.

Бактерії, що мешкають в грунті, разом з іншими організмами (тваринами, грибами) забезпечують родючість замлі. Вони розкладають органічні речовини, які у грунті. Утворені при цьому неорганічні сполуки можуть споживатися рослинами.

Ціанобактерії і азотфіксуючі бактерії, що мешкають в грунті, здатні засвоювати азот з повітря і переводити його в доступну для споживання рослинами форму.

Споживаючи органічні речовини, бактерії забезпечують самоочищення водойм.

Ціанобактерії, пурпурові та зелені сіркобактерії разом з рослинами створюють запаси органічних речовин в природі, утворюючи їх з неорганічних.

Ціанобактерії в процесі фотосинтезу виділяють в атмосферу вільний кисень, яким дихають живі організми.

 Утворення нафти і природного газу також відбувалося за участі певних груп бактерій.

Деякі бактерії є симбіонтами тварин, наприклад, оселяються у трав­ному тракті тварин, забезпечуючи перетравлювання клітковини.

Найважливіша функція бактерій в екосистемах — це участь у кру­гообігу речовин, який відбувається у природі безперервно й забез­печує життя.

Людина використовує бактерії в харчовій промисловості для отри­мання продуктів харчування. Так, молочнокислі бактерії широко застосовуються для виробництва кефіру, сметани, сиру. За допомогою молочнокислих бактерій відбувається заквашування капусти.

Людина застосовує бактерії у фармацевтичній промисловості для отримання деяких ліків, синтезування біологічно активних речо­вин — антибіотиків, вітамінів, ферментів, амінокислот.

Однак серед бактерій багато і паразитичних видів, які, оселяючись в організмах людини, тварин і рослин, викликають різноманітні захворювання. В інші організми бактерії можуть проникати разом з їжею, водою, повітрям, через покриви. Один з найбільш поширених шляхів проникнення бактерій в організм людини — повітряно-крапельний.

Бактерії здатні викликати і різноманітні захворювання рослин, на уражених органах яких можуть виникати плями, пухлини. Хворі рослини в кінцевому підсумку загнивають і гинуть.

Автор: Alina У рубриці: Ботаніка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *