Історичний портрет Пилипа Орлика

Історія

Історичний портрет Пилипа Орлика допоможе підготватися до уроку історії та дізнатися який його внесок у становлення державності України.

Пилип Орлик: історичний портрет

Пилип Орлик – один з найвизначніших державних діячів часів Гетьманщини, гетьман Війська Запорозького (у вигнанні), прибічник політики Івана Мазепи, автор однієї з перших конституцій в Європі.

Пилип Орлик походив із знатного чеського роду Орликів, які проживали на території сучасної Білорусі і називали себе литвинами (білорусами). Навчався у Вільні і Києво-Могилянському колегіумі. Мав хист до поезії й ораторства, знав декілька мов, а саме: українську, польську, церковнослов’янську, болгарську й італійську.

З 1698 року обіймав посаду писаря, спочатку при київському митрополиті, потім при старшині полтавського полку. У 1702 році став Генеральним писарем Війська Запорозького і довіреною особою Івана Мазепи.

1708 року разом з Іваном Мазепою Пилип Орлик виступив проти російського царя Петра І. Після поразки в Полтавській битві емігрував до Османської імперії, де 1710 року його було обрано Гетьманом України (у вигнанні).

Пилип Орлик, як вважають деякі науковці, став автором однієї з перших Конституцій в Європі. “Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького” Пилип Орлик уклав (і можливо й ухвалив) у 1710 році намагаючись здобути собі більшої підтримки серед козацтва. В цьому документі, який ще називають Конституцією Пилипа Орлика, він гарантував дотримання усіх прав і свобод і збереження статусу запорожців.

Пилип Орлик мав власне уявлення про державу. Він вважав, що Україна повинна бути самостійною країною під протекторатом Швеції і за підтримки Кримського ханства (саме це допомогло б Україні повністю вийти з-під натиску Російської імперії). Розглядав дві групи людей: панство і народ. Панство – правляча верхівка, а народ – всі люди держави.

1711 року Пилип Орлик, заручившись підтримкою Кримського ханства, почав боротьбу з Російською імперією на Лівобережній Україні. Але біля Білої Церкви татари покинули його і він змушений був відступити.

До кінця свого життя Пилип Орлик разом з сином Григором розробляв плани розвитку України, шукав підтримки в різних країнах. Помер 24 травня 1742 року у Яссах.

Автор: cup_of_flowers

Доповнити цю інформацію Ви можете цікавими фактами про Пилипа Орлика. Адже біографію гетьмана знають всі школярі, а про його особисте життя та вподобання відомо не багатьом.

Оцініть статтю
Додати коментар