Хто першим побачив клітини в мікроскоп?

Клітини це— найменші частинки, з яких побудовані організми. Історія вивчення клітин починається з кінця XVIІ ст. Вивчення клітини стало можливим лише з винайденням мікроскопа і його застосуванням для дослідження біологічних об’єктів. В цій статті ви дізнаєтеся не тільки хто першим побачив клітини, а й історію відкриття клітини.

Хто першим побачив клітини в мікроскоп?

Прототип сучасного мікроскопу був винайдений наприкінці XVI ст.

В середині XVII ст.   англійським фізиком та натуралістом Робертом Гуком за допомогою мікроскопа були виконані одні з перших наукових спостережень біологічних об’єктів.

У 1665 р., намагаючись зрозуміти, чому коркове дерево так добре плаває, він почав розглядати тонкі зрізи корку за допомогою мікроскопа. Гук виявив, що корок розділений на безліч крихітних комірок. Він назвав ці комірки клітинами (англ. сell — келія, комірка, клітина). Як виявилося пізніше, Р. Гук тоді побачив не самі клітини, а лише клітинні стінки. Учений вважав, що клітини порожні, а живою речовиною є лише клітинні стінки. Він опублікував цей малюнок разом з низкою інших зображень мікроскопічних структур каменів, різноманітних матеріалів, рослин та тварин у книзі «Мікрографія».

Отже, Роберт Гук в 1665 р. увів поняття «клітина» для характеристики виявлених порожнистих утворень корку.

Дослідження Р. Гука продовжив його сучасник Марчелло Мальпігі разом із Неємієм Грю. У 1675 та 1682 роках вони узагальнили й поглибили уявлення про анатомічну будову рослин (дослідили будову тканин, пояснили, що тканини складаються з клітин).

У 1674 р. голландець Антоні ван Левенгук за допомогою мікроскопа вперше побачив у краплині води «тваринок» — живі організми, які рухалися. Це були амеби й бактерії. Також Левенгук уперше спостерігав тваринні клітини — еритроцити та сперматозоїди. Отже, А. ван Левенгук відкрив світ мікроскопічних організмів.

Отже, уже на початку XVIII ст. вчені знали, що під великим збільшенням рослини мають коміркову будову, і бачили деякі організми, які пізніше отримали назву одноклітинних.

Карл Бер — російський природодослідник, в 1827 р. відкрив яйцеклітину в ссавців; установив, що всі багатоклітинні організми починають свій розвиток з однієї клітини — заплідненого яйця.

З удосконаленням мікроскопа, не тільки поглиблювалися і розширювалися знання про будову клітини, але й формувалися уявлення про будову багатоклітинних організмів. До середини ХІХ ст. накопичилося багато знань про клітину та клітинну будову рослин і тварин. Так, у 1831 р. Роберт Броун уперше відкрив у клітині ядро — важливу складову частину клітини. Він описав ядро як сферичне тільце, що міститься в рослинних клітинах.

У 1838 р. ботанік Матіас Шлейден дійшов важливого висновку, що всі рослинні тканини складаються з клітин, а зародки рослин завжди розвиваються з однієї клітини. Роком пізніше німецький цитолог Теодор Шванн зробив аналогічні висновки і щодо тканин тварин. Таким чином він став першим, хто встановив фундаментальну схожість між рослинними та тваринними тканинами. На основі накопичених спостережень Т. Шванн створив клітинну теорію, згідно з якою клітина є основною структурною та функціональною одиницею живих організмів.

Тепер вам відомо хто першим побачив клітину, що з допомогою мікроскопу відкрив А. Левенгук та хто створив клітинну теорію.

Автор: Alina У рубриці: Ботаніка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *